Internet

Aktiviran web sajt “Muzej nasilja” koji sadrži medicinske izveštaje žrtava nasilja

U okviru projekta “Muzej nasilja” koji sprovodi organizacija “KulturPark” aktiviran je sajt  www.museumofviolence.org.rs  na kome se mogu naći rendgen snimci, lična svedočenja i medicinska dokumentacija o povredama koje su građani zadobili kao posledicu neke vrste nasilja.

Ideja projekta „Muzej nasilja“ je da postane javni arhiv medicinske dokumentacije osoba koje su doživele nasilje. Glavne materijale će predstavljati rendgenski snimci, lična svedočenja i medicinska dokumentacija o povredama zadobijenim u javnom i privatnom prostoru, koje su posledica diskriminacije, nasilja u porodici, rodno zasnovanog nasilja, šovinizma, rasizma i drugih sličnih društvenih pojava.

„Želim da pozovem sve građane koji su žrtve nasilja a poseduju medicinsku dokumentaciju, izveštaje i rendgen snimke da doniraju ovaj materijal Muzeju nasilja. To je način da ovi materijali postavnu javni arhiv, da se žrtve ne zaborave a da društvo postane svesnije nasilja“, poručio je Radojica Bunčić iz organizacije Kultur Park.

Projekat “Muzej nasilja” je pokrenut uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Instituta za održive zajednice (ISC).

Leave a Reply