Internet

Aktivirani prvi internacionalni domeni (IDN ccTLD)

ICANN je objavio da su juče u DNS root zonu upisani prvi internacionalni domeni najvišeg nivoa (IDN ccTLD). U pitanju su tri domena koja koriste arapsko pismo, a predstavljaju:

U praksi ovi domeni ravnopravno koegzistiraju sa postojećim domenima najvišeg nivoa koji predstavljaju države (ccTDL). Do ovog trenutka ICANN je primio 21 zahtev za internacionalne domene najvišeg nivoa na 11 različitih jezika.

Trinaest zahteva je prošlo drugu fazu, proces provere predloženog niza znakova. Tri gore pomenuta IDN ccTLD su delegirana, a ostalih 9 su spremni za proces delegiranja.

Leave a Reply