Cenzura - zabrana interneta
Internet

Angela Merkel pozvala EU da bolje štiti tajne informacije

Nemačka kancelarka Angela Merkel pozvala je zemlje Evropske unije da se pozabave sistemima zaštite podataka, pošto je obelodanjeno da Amerika enormno presreće informacije.

Prema rečima Agele Merkel, Nemačka bi želela da predloži EU jedinstvenu zakonsku regulativu u oblasti zaštite podataka umesto pojedinačnih zakona u svakoj državi. Kancelarka je sigurna, da takve internet-giganti, kao što su Google i Facebook, treba zakonski naterati da otkriju načine prenosa informacija.

yabrana-internet

One thought on “Angela Merkel pozvala EU da bolje štiti tajne informacije

  1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

    Prema clanu 15. stav 1. Direktive o obradi podataka o licnosti i zastiti privatnosti u elektronskim komunikacijama (2002/58/EC), države članice mogu da usvoje zakonske mere za ograničenje obima prava i obaveza predviđenih u ovoj direktivi, kada takva ograničenja predstavljaju neophodne, odgovarajuće i srazmerne mere u demokratskom društvu za zaštitu nacionalne bezbednosti (tj. državne bezbednosti), odbrane, javne bezbednosti, kao i za prevenciju, istragu, otkrivanje i gonjenje krivičnih dela ili neovlašćenog korišćenja elektronskog komunikacionog sistema. U tom cilju, države članice mogu, između ostalog, usvojiti zakonske mere koje omogucavaju zadržavanje podataka u ograničenom periodu. I to je to, za sada, u EU.

Leave a Reply