Internet

Anketa na temu stanja e-trgovine u Srbiji

Tim stručnjaka sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu sprovodi istraživanje na temu stanja i perspektiva razvoja e-trgovine u Srbiji, koje je naručilo Ministarstvo trgovine i usluga Republike Srbije. U sklopu ovog istraživanja upućuje se javni poziv Internet korisnicima i e-trgovcima da odgovore na upitnik i time doprinesu što boljim rezultatima ovog istraživanja.

Smisao sprovođenja istraživanja da temu određivanja stanja i predlaganja rešenja  aktuelnih problema u e-trgovini jeste da se na osnovu rezultata ovog istraživanja kreira osnova za sistemsko rešavanje problema u e-trgovini Srbije.

Istraživanje stanja e-trgovine u Srbiji bi trebalo da odgovori na sledeća pitanja:

  • Definisanje postojećeg stanja e-trgovine u Srbiji
  • Definisanje i analiza postojećih problema u e-trgovini i predlozi za njihovo prevazilaženje, sa spekta preduslova za obavljanje e-trgovine, sa aspekta percepcije aktuelnog stanja iz ugla e-trgovaca i e-potrošača (korisnika Interneta).
  • Sugestije u vezi sa predloženim rešenjima na osnovu rezultata istraživanja

U sklopu ovo multi-disciplinarnog istraživanja njegov najvažniji segment je anketa (upitnik) Internet korisnika i e-trgovaca o njihovoj percepciji prednosti i problema e-trgovine u Srbiji.

Upitnik Internet korisnika (e-potrošača) je osmišljen tako da bez obzira da li ste nešto kupovali ili naručivali preko Interneta, ili niste, bilo bi dobro da odgovorite na pitanja u anketi – da bi ste dali informacije o tome koje sve probleme vidite kod kupovine i/ili naručivanja putem Interneta, ili iz kog razloga se još ne odlučujete da nešto kupite ili naručite preko Interneta. Anketa za Internet korisnike je anonimna.

Upitnik za e-trgovce je osmišljen na taj način da obezbedi što više raznorodnih odgovora o stanju e-trgovine u Srbiji, uključujući i neka pitanja na koja ne očekujemo veliki broj “pozitivnih” odgovora. Želimo da potvrdimo ili opovrgnemo mišljenja na temu razvijenosti e-trgovine u Srbiji, i u zavisnosti od broja odgovora na upitnik, to ćemo moći da uradimo u manjoj ili većoj meri. Takođe, stalo nam je i do toga da anketu za e-trgovce popune i oni koji bi trebalo da imaju e-trgovinu, ali je nemaju iz nekog razloga, jer takvi razlozi (nemanja e-trgovine) su veoma važni za generalnu analizu podsticaja otvaranja novih e-trgovina.

Anketa za e-trgovce nije anonimna, jer se na početku traži adresa Web sajta, zbog upoređivanja podataka iz ankete sa podacima na osnovu analize sadržaja Web prodavnica.

One thought on “Anketa na temu stanja e-trgovine u Srbiji

Leave a Reply