Internet

APR i RNIDS postigli dogovor oko dokumenta kojim se dokazuje posedovanje Internet domena

Agencija za Privredne registre Republike Srbije (APR) i Registar nacionalnog Internet domena Republike Srbije (RNIDS) su postigli dogovor oko dokumenta kojim se dokazuje posedovanje Internet domena u postupku registracije medija u Registar javnih glasila Srbije.
Kao dokument dovoljan i potreban da bi javno glasilo dokazalo svoju prisutnost na Internetu prihvata se odštampan ekran koji je dobijen kao rezultat Whois upita na bazu RNIDS-a overen pečatom javnog glasila. Whois upit je moguće pokrenuti sa sajta www.rnids.rs.

Na ovaj način APR i RNIDS omogućuju javnim glasilima da svoju registraciju u Registru javnih glasila Srbije obave brže, bez dodatnih troškova za vađenje potvrde o registraciji domena, ne gubeći vreme za naručivanje i preuzimanje potvrde, jer se podatak o registrovanom Internet domenu jednostavno odštampa iz baze RNIDS-a.

Instrukcije o načinu štampanja podataka iz Whois upita na sajtu RNIDS-a imate ovde.

Leave a Reply