Internet

BBC greškom zamenio logo UN-a sa logom igrice Halo

Tokom izveštavanja o situaciji u Siriji, novinari BBC-a su na ekran umesto loga UN-a prikazali logo igrice Halo. Iza novinarke je oko 30 sekundi zajedno sa logom ljudskih prava organizacije Amnesty International stajao i crno zlati simbol popularne igrice. Nakon toga, novinari su započeli pretragu slika na google.

Otkrili su da kada tražite UNSC (Savet bezbednosti) pretraživač daje nalog igrice Halo, koji se poklapa sa skraćenicom Saveta bezbednosti UN.

Leave a Reply