Internet

BBC otpušta 360 ljudi u online sektoru

Čelnici britanskog javnog servisa (BBC) potvrdili su vest da će zbog smanjenja budžeta namenjenog online sektoru 360 saradnika ostati bez posla. Najavljeno je da će godišnji bužet namenjen finansiraju ovih poslova biti skresan za čak 25 procenata, što znači da će ukupan iznos od 137 miliona funti biti umanjen za 34 miliona. Istovremeno i broj sajtova će sa 400 biti smanjen na 200. U ovom trenutku BBC Online zapošljava 1.600 radnika.

Leave a Reply