Internet

Besplatna dostava knjiga naručenih preko sajta Pošte

Pošta Srbije na svom sajtu (www.posta.rs) omogućava korisnicima pristup „on-line“ prodavnici – „Internet kupovina udžbenika i knjiga“, putem koje mogu da poručujeu udžbenike i knjige izdavačkih kuća i ostalih poslovnih partnera, koji su zainteresovani da ostvare prodaju putem Pošte.

Dostava poručenih izdanja je besplatna, na kućnu adresu na teritoriji gde je organizovana dostava paketa.

Print

Poručivanje udžbenika i knjiga obavlja se putem interneta, a iznos poručenih izdanja plaća se prilikom uručenja istih. U ponudi su udžbenici i knjige izdavačkih kuća „Klett& ldquo;, JP „Zavod za udžbenike“, „Laguna“, „Škola plus“, „Eduka“ i agencije „Soho Ggaph“ .

Leave a Reply