E-servisi · Internet

Bez carine na knjige poručene sa Interneta i robu do 50€ vrednosti

Vlada Srbije usvojila je odluku po kojoj se limit za oslobađanje od plaćanja carine prilikom uvoza robe iz inostranstva podiže sa 25 na 50 evra, dok se limit prilikom uvoza robe koju naši građani primaju besplatno od fizičkih lica iz inostranstva podiže sa 45 na 70 evra.

Naglašeno je da se prilikom carinjena u cenu robe i usluga koja se carini ne ulazi i cena koja se plaća za transport. Izmenama i dopunama Zakona o republičkim i administrativnim taksama potpuno ukinut „Tarifni broj 51″, čime su ukinute brojne carinske takse. Objavljeno je mišljenje kojim se eRačuni izjednačavaju sa papirnim računima.

Ministarstvo finansija i Narodna banka Srbije došli su do stava da registrovanje naloga kod PayPal servisa ne predstavlja otvaranje računa u inostranstvu, te da je pružanje usluga PayPal servisa moguće i u Srbiji.

Leave a Reply