Internet

Bitcoin kao internet valuta

Visoke tehnologije upućuju izazov svemu što je za nas tradicionalno i na šta smo navikli. Čak i novcu.

Veliku popularnost u mreži danas uživa finansijski sistem Bitcoin. Sistem se praktično zasniva samo na interesovanju korisnika i na poverenju. Broj emitenata je neograničen i svi oni razmenjuju elektronski novac po principu torenta. Kritičari kažu da ima više sličnosti s marketingom mreže nego s finansijskim sistemom, ali elektronsku valutu već primaju u mnogim internet-prodavnicama za prodaju robe i usluga, kao i dobrotvorne organizacije i ona se čak menja na on-lajn berzama za pravi novac. „Sve državne valute su ekvivalenti imovine i rada, one su formalno time osigurane. A internet-valuta nema logički i matematički jasan ekvivalent, stoga je njen sveopšti obrt pod velikim znakom pitanja,“ – upozorava suvlasnik IT-koncerna GrandMontenegro Herman Fauder.

Elektronski novac je najčešće bezgotovinsko ovaploćenje realne valute. I u mnogim zemljama ljudi već realno razmišljaju o tome da povuku gotovinu iz opticaja. Između ostalog, nekoliko mreža supermarketa u Holandiji je objavilo da će za dve godine u potpunosti odbiti da primaju gotovinu. Ovim putem je pre nekoliko godina već nameravao da krene Izrael želeći da postane prva zemlja na svetu koja je prešla na savremena elektronska sredstva za međusobne obračune. A i sve valute: uključujući dolar, evro i rublju – odavno u obimu od 90% postoje u digitalnoj formi, – nastavlja temu Kiril Šrajber:

Postoji novac, koji je svuda u opticaju. U Rusiji je to „Jandeks.Novac“, „WebMoney“. Postoji valuta koja se koristi isključivo u on-lajn igrama. Sav elektronski novac se u većoj ili manjoj meri može konvertovati u običnu valutu. Međutim, svet zasad nije spreman da u potpunosti pređe na elektronski novac, ipak činjenica je da je učinjen korak ka tome. Zato što su ove iste plastične kartice u suštini elektronski novac, a ne papirni, s određenom individualizacijom i stepenom zaštite.

Papirni novac će još dugo biti u upotrebi zato što je za elektronske platne sisteme potrebno ozbiljno usavršavanje. „Elektronski novac je vrlo zgodna stvar, ali i svi platni sistemi uzimaju procenat za operacije, za razmenu za „gotovinu“. Osim toga, elektronskim platnim sistemima nedostaje univerzalnost. Kad bi postojao jedan sistem bilo bi zgodnije i jednostavnije,“ – kaže aktivni ruski korisnik elektronskog novca, programer Aleksandar Šestakov.

Tako da je izazov, koji sajber valuta upućuje svetskom finansijskom sistemu – zasad samo štih-proba – da li je društvo spremno da prizna nešto virtuelno što se ne može opipati i malo pogužvati rukama.

 

Leave a Reply