Internet

Bitcoins – internet konkurencija evru i dolaru

Mnoštvu novih puteva koje je omogućio internet 3. janaura 2009. godine pridružio se još jedan – digitalna “paralelna“ valuta. Toga dana je jedan kriptolog pseudonima Satoshi Nakamota završio programiranje koda od 31.000 redova, pritisnuo još jedan taster na svojoj tastaturi i stvorio: bitcoins.

Procenjuje se da ih danas u svom poslovanju koristi preko 100.000 ljudi. Kolektivna internet valuta proizlazi iz ideala “opeen-source-pokreta”. Ona je decentralna, ona je pseudonim, kontrolišu je samo Nakamotovi algoritmi i omogućuje direktno plaćanje u celome svetu bez platežnih posrednika poput Paypala ili kreditnih kartica.

U međuvremenu postoji već sedam miliona bitcoinsa. Njima se mogu preko interneta naručiti čarape ili kompjuterski hardver ili u biranim restoranima platiti računi. Oni su na jednoj od 50 trgovinskih platformi potpuno konvertibilni i mogu se zameniti za druge vlaute poput evra i dolara. Trenutno se za jedan bitcoin može dobiti 2 evra.

Bitcoins-i imaju, naravno, već i svoje kritičare, one kojima se ideja sredstva plaćanja nezavisnog od centralnih banaka i državnih institucija ne sviđa. U junu je tako na primier nemačko Savezo udruženje digitalne ekonomije zatražila zabranu projekta ocjenjujući ga opasnim.

Kod bitcoinsa je količina novca matematički ograničena, što u sebi krije opasnost od deflacije. To bi mogao postati problem ako se jednoga dana bitcoins snažno rašire, jer ljudi nisu naviknuti da se nose sa cenama koje padaju. A Nakamoto je dobro pripremio teren za spuštanje cena: bitcoins se mogu deliti i na osam cifara iza zareza.

Leave a Reply