Društvene mreže · Internet

BitDefender nudi zaštitu od krađe slika i vizualnog identiteta na Facebooku

Pet saveta za zaštitu vizualnog identiteta

Web 2.0 aplikacije i socijalne mreže više nisu samo geeralno uslužne platforme za razmenu i deljenje interesa, novosti ili informacija o projektima kojima se ljudi bave, već su i idealna mesta za krađu identiteta i ličnih podataka.
Međutim, sada je primetan novi trend u kojem E-kradljivci sve manje koriste ove servise za krađu informacija o korisnicima i korisničkim računima, ali fotografije, e-čestitke i foto streamove koji se nalaze na njima sve više koriste kao resurse koje neovlašćeno iskorišćavaju u druge (profitabilne) svrhe. Primeri u prilog tome su ukradena porodična Božićna čestitka koja je iskorišćena za reklamiranje trgovine životnih namirnica ili fotografija ukradene bebe iskorišćene u svrhu prevare u slučaju navodnog usvajanja deteta.

Facebook, platforma koja okuplja 250 miliona korisnika od kojih se 120 miliona uloguju najmanje jednom dnevno (http://www.facebook.com/press/info.php?statistics), jedna je od najkritiziranijih socijalnih mreža po pitanju politike zaštite privatnosti.

Nedorađena su i pravila u pogledu korišćenja fotografija i vizuala, što se može iščitati iz sledećeg isečka iz drugog članka Izjave o pravima i odgovornostima (revidirano 1. mija  2009): Statement of Rights and Responsibilities (Revised May, 1st, 2009):

„Razmjenjivanje vaših sadržaja i informacija

Vlasnik ste svih sadržaja koje objavite na Facebook te možete kontrolisati kako razmenjujemo vaše sadržaje preko postavki za privatnost i aplikacije. Kako bismo bili u mogućnosti da koristimo određene vrste sadržaja i omogućili vam korišćenje Facebooka, morate pristati na sledeće:

1. Za sadržaj koji je regulisan pravom intelektualnog vlasništva kao što su fotografije i video materijali („IP sadržaj“), izričito nam dajete sledeće dopuštenje, podložno postavkama vaše privatnosti i aplikacija: dajete nam ne ekskluzivno, prenosivo pravo sa mogućnošću daljnjeg podlicenciranja, oslobođeno od plaćanja autorskih prava, da koristimo sve IP sadržaje koje objavite na ili u vezi sa Facebookom („IP licenca“). Ova IP licenca prestaje kada izbrišete vaš IP sadržaj ili korisnički račun (osim u slučaju ako je vaš sadržaj razmenjen sa drugima koji taj sadržaj nisu izbrisali).“

Tehnički, taj člana otvara vrata neograničenim i nekažnjivim iskorišćavanjima vizualnih identiteta, kao što je već prikazano u slučaju uvredljivog korišćenja fotografija ukradenih sa Facebook galerija gde su fotografije bile korišćene za reklamnu kampanju od treće strane.

Pet saveta kako zaštititi vlastiti vizuelni identitet i fotografije:

#1 Izbegavajte upload fotografija – Slika vredi hiljadu reči, ali, osim ukoliko nije apsolutno neophodno, suzdržite se od njihovog objavljivanja. To je osnovni i najjednostavniji način izbegavanja krađe slika.

#2 Upoznajte se sa opcijama čuvanja privatnosti – Facebook i ostale platforme socijalnih mreža nude nekoliko mogućnosti ograničavanja pristupa sadržajima koje objavite, uključujući uploadovane fotografije. Imate izbor da učinite vaše slike u albumima dostupnim kompletnoj javnosti ili samo ograničenom broju izabranih ljudi (grupi). Isto tako, nemojte prihvatati usluge ili opcije od trećih strana, naročito onih koji od vas traže da otkrijete svoje Facebook login akreditive.

#3 Umetnite ili dodajte vodeni žig – Jednostavna metoda zaštite vizualnih sadržaja je umetanje vidljivog digitalnog vodenog žiga, kao što je vaše ime ili logo. Iako na ovaj način menjate izgled i smanjujete vizualni doživljaj – to će verojatno odvratiti e-kradljivce od krađe fotografije i njene upotrebe u druge svrhe. Profesionalne aplikacije za uređivanje slika imaju te opcije, ali ih možete naći i na Internetu (freeware ili on-line watermark kreatori sa sličnim mogućnostima. Na kraju, možda i vaša digitalna kamera sadrži opciju kreiranja vodenog žiga.

#4 Koristite low quality/small size slike – Neka slike koje objavljujete imaju nisku rezoluciju 72 dpi, te ukoliko je moguće neka njihova veličina ne prelazi 640 x 480 piksela (kao slika gore). Iako nećete izgledati oštro kao model sa naslovnice, ljudi će vas i dalje moći raspoznati. To će dodatno odvratiti e-kradljivce od primisli na krađu vašeg vizualnog identiteta. Na ovaj način štedite porciju ionako limitiranog mesta za čuvanje koje socijalne mreže pružaju.

#5 Nemojte objavljivati slike pojedinaca i portrete – Prema dva od tri gore navedena primera krađe vizuelnog identiteta, fotografije pojedinaca (i odrasli i deca) imaju veće šanse za zloupotrebu nego one koje prikazuju grupe, porodice ili imaju postavke koje su komplikovane za uređivanje.

Leave a Reply