ABC
Internet

Britanci izveštavaju o digitalnim tiražima

Čak 72 časopisa u Velikoj Britaniji odlučili su da odituju svoja digitalna izdanja preko ABC UK.

Prodati tiraž digitalnih izdanja deklariše se posebno, ali ABC UK zaključuje da su digitalna izdanja “dovoljno slična štampanim medijima” da bi se mogla da budu prikazana na istom sertifikatu’ ali kao odvojeni podaci.

ABC

ABC Srbija je pokrenula ovo pitanje još na evopskom skupu ABC organizacija u Amsterdamu 2008. godine, ali tada se još nisu stekli svi uslovi da projekat bude i realizovan. Posle koraka koji je prvi učinio ABC UK, srpski ABC će nastaviti da prati rezultate i utvrdi mogućnost uvođenju ove novine i na tržište Srbije.

Inače, prema ABC UK, najveću prodaju u drugoj polovini 2011. godine zabeležio je naslov Men’s Health sa 7,779 prosečno prodatih primeraka, a sledio ga je časopis T3 sa prosečnom prodajom od 7.327 primeraka.

Leave a Reply