Internet · Provajderi

Broadband pristup Internetu ključan za ekonomski razvoj

Rezultati nedavno sprovedenog istraživanja o kvalitetu širokopojasnog pristupa internetu u 42 države sveta pokazuju koliko su pojedine države u ovom trenutku spremne da ostvare prednosti od web aplikacija i usluga sledeće generacije

Istraživanje se fokusiralo na države Evrope, Severne Amerike, Organizaciju za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), Brazil, Rusiju, Indiju i Kinu, a sprovela ga je grupa MBA studenata iz poslovne škole Saïd pri Sveučilištu u Oxfordu i odelenja primenjene ekonomije Univerziteta u Oviedu, pod pokroviteljstvom kompanije Cisco.

Švedska i Holandija imaju najkvalitetnije širokopojasne konekcije u Evropi, što je rezultat sve većih ulaganja u tehnologiju optičkih vlakana i kablovske mreže, u kombinaciji sa raznolikošću konkurencije i snažnom vizijom i politikom vlade.

Više od polovine od ukupno 42 države koje su obuhvaćene ovim istraživanjem ima širokopojasni pristup koji osigurava konzistentni kvalitet najučestalijih web aplikacija danas, ali neke od vodećih država poput Velike Britanije, Španije i Italije u proseku se nalaze ispod tog praga. Japan, koji je rano uvideo važnost ulaganja u širokopojasni pristup internetu kao izvor konkurentske prednosti, daleko je ispred ostalih država po kvalitetu širokopojasnog pristupa i jedina je država koja je u ovom trenutku spremna za isporuku potrebnog nivoa kvaliteta za web aplikacije sledeće generacije u narednih 3 do 5 godina.

“Istraživanje o kvalitetu širokopojasnog pristupa internetu se temeljilo na premisi da će nova generacija web aplikacija zahtevati bolje širokopojasne konekcije”, objašnjava Alastair Nicholson iz poslovne škole Saïd pri Univerzitetu u Oxfordu. “Prosečne brzine downloada adekvatne su za pretraživanje, elektronsku poštu i jednostavni download i pregledanje video sadržaja, ali pojavljuju se sve naprednije interaktivne aplikacije, sve više sadržaja koje korisnici generišu i dele sa ostalima, te sve veći broj visokokvalitetnih video usluga. Štaviše, budući da je istraživanje otkrilo važnu korelaciju između kvaliteta širokopojasnog pristupa internetu pojedine države i njenog napretka na putu prema ekonomiji znanja, nadležna tela moraju se posvetiti stvaranju okruženja koje će podstaknuti poboljšanje ključnih parametara uspešnosti širokopojasnog pristupa.”

“Jaz u primeni širokopojasnog interneta ne odnosi se više samo na stepen penetracije širokopojasne tehnologije”, istaknula je María Rosalía Vicente sa Univerziteta u Oviedu. “Radi se takođe i o razlikama u kvalitetu i kapacitetu, stoga predstavlja i razliku u rasponu usluga koje su na raspolaganju korisnicima.”

Analizirajući gotovo osam miliona zapisa dobijenih  iz stvarnih testova brzine širokopojasnog pristupa koje su tokom maja sproveli korisnici širom sveta preko odredišta www.speedtest.net, istraživački je tim izračunao statistički prosek više ključnih parametara za svaku državu kako bi se ocenila kvalitet širokopojasne konekcije.

Tim je došao do zaključka da na kvalitet širokopojasnog pristupa u najvećoj meri utiču brzina broadbanda u oba pravca, latencija, dodeljivanje prevelikih kapaciteta saobraćaja u odnosu na brzinu (tzv. oversubscription) i gubitak paketa. Ti  parametri su podeljeni u tri glavne kategorije:

  • propusna moć prilikom downloada,
  • propusna moć prilikom uploada te
  • latencija.

Bodovi koje je svaka država dobila (Broadband Quality Score, ili skraćeno: BQS) izračunati su na temelju formule koja svaku kategoriju ocenjuje prema tome kako podmiruje potrebe nekoliko najkorišćenijih aplikacija danas i u budućnosti. Na primer, kao najvažnije aplikacije danas uzete su web pretraživanje, društveno umrežavanje, download muzike, basic video streaming i video chatting, IPTV standardne rezolucije.

Među najvažnijim aplikacijama u budućnosti ubrajaju se telepresence za komunikaciju, zdravstvo i obrazovanje, video file sharing i streaming visokog kvaliteta, IPTV visoke rezolucije, prenosi događaja uživo visokog kvaliteta, te napredna automatizacija domaćinstva.

“Koristeći se stvarnim rezultatima testiranja kvaliteta širokopojasne veze, istraživački tim nam je doneo uvid u stvarna iskustva korisnika širom sveta i predviđanja o tome kakva će biti njihova iskustva sa novim aplikacijama u budućnosti”, izjavio je Fernando Gil de Bernabé, direktor u Ciscovoj radnoj grupi za internet poslovna rešenja.

“Pozicija određene države u području širokopojasnog pristupa uveliko je zavisila od njenog stepena penetracije širokopojasne tehnologije, a sada znamo da to nije dovoljno. Ovo istraživanje nudi svim zainteresovanim stranama, od vlada do telekomunikacijskih i kablovskih operatora i proizvođača poput Cisca, kao i potrošačima, bolje razumevanje važnosti kvalitetnog širokopojasnog pristupa internetu. Bez širokopojasnog pristupa visokog kvaliteta nećemo moći da iskoristimo prednosti novog talasa produktivnosti, saradnje i zabave koje nam donosi web tehnologija.”

Leave a Reply