Internet · Operateri

Brzi internet od sada za sve Telenorove korisnike

Brzi internet saobraćaj biće od sada sastavni deo svih novih Telenorovih tarifnih paketa kako bi korisnici mogli da uživaju u svim prednostima pametnih telefona i njihov pun potencijal iskoriste zahvaljujući Telenorovoj Pametnoj mreži.

Novi paketi sadrže i više minuta za razgovore ka svim mrežama kao i neograničene minute u Telenor mreži. Nepotrošeni minuti, internet saobraćaj i SMS poruke mogu se preneti u naredna tri meseca, što korisnicima omogućava da maksimalno iskoriste saobraćaj koji plaćaju.

telenor_internet

Korisnici novih Prenesi i surfuj paketa mogu, takođe, čuvati svoje fotografije i druga dokumenta putem digitalnog servisa „Capture“ koji čine njihov sastavni deo. Taj servis korisnicima obezbeđuje virtuelni prostor u kojem će moći da čuvaju svoje podatke, a za njegovo korišćenje omogućen je besplatan mobilni internet protok.  Ukoliko korisnik izgubi, promeni ili oštetni telefon može bezbrižno da pristupi sačuvanim dokumentima sa bilo kog uređaja i u bilo kom trenutku.

 

Bogata ponuda telefona – Samsung S5

Takođe, bogata ponuda pametnih telefona proširena je najnovijim modelima od kojih je izdvajamo novi Samsung S5. Svi korisnici u Srbiji mogu da ga naruče putem Telenorove veb-prodavnice i na poklon dobijaju Samsung EO-SB330 Bluetooth Active zvučnike u vrednosti od 150 evra.

U Telenor ponudi nalazi se model Galaxy S5 sa 16 gigabajta unutrašnje memorije, a  korisnici mogu da biraju između telefona ugljenocrne i svetlucavobele boje.

5 thoughts on “Brzi internet od sada za sve Telenorove korisnike

 1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  Na pocetku ovog teksta pise: “Brzi internet saobraćaj biće od sada sastavni deo svih novih Telenorovih tarifnih paketa kako bi korisnici mogli da uživaju u svim prednostima pametnih telefona i njihov pun potencijal iskoriste zahvaljujući Telenorovoj Pametnoj mreži.”

  U okviru Nacrta strategije razvoja širokopojasnih mreža i servisa u Republici Srbiji do 2016 godine (http://mtt.gov.rs/download/nacrt_str%D0%B0t%D0%B5gi%D1%98e_razvoja_sirokopojasnih_mreza_i_servisa_u_republici_srbiji_do_2016_godine.pdf), definicija širokopojasnog pristupa je usaglašena sa definicijom EU Digitalne Agende, tj. brzi široko pojasni pristup podrazumeva protok od 30 Mbps, a ultra brzi 100 Mbps (videti tekst na strani 12).

  Medjutim, na “Telenorovoj” internet Stranici “Pametna Mreza” (http://www.telenor.rs/?page=317) stoji drugojacije:

  “Od sada sa novom Telenor Pametnom mrežom, u mestima pokrivenim 3G signalom sa HSPA i HSPA+tehnologijama (interaktivna mapa pokrivenosti), surfovaćete brzinama u proseku od 4 do 9 Mbps za prijem podataka i od 1 do 3 Mbps za slanje podataka. Još jedna od novina je da će cela Srbija, na mestima koja su ranije bila pokrivena samo 2G signalom, biti pokrivena EDGE tehnologijom (interaktivna mapa pokrivenosti), sa kojom je surfovanje u proseku od oko 100 kbps za prijem podataka i oko 40kbps za slanje podataka.”

  Pitanje je da li ce brzi Internet za sve “Telenorove” korisnike od sada stvarno podrazumevati protok od 30 Mbps, ili znatno manje (4-9 Mbps za prijem podataka i 1-3 Mbps za slanje podataka, ili jos manje)?

 2. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  U Nacrtu strategije razvoja širokopojasnih mreža i servisa u Republici Srbiji do 2016 godine (http://mtt.gov.rs/download/nacrt_str%D0%B0t%D0%B5gi%D1%98e_razvoja_sirokopojasnih_mreza_i_servisa_u_republici_srbiji_do_2016_godine.pdf) u tacki 3.1. stav 3. glasi:

  “Standardna definicija širokopojasnog pristupa ne postoji, mada se pod terminom širokopojasnog pristupa generalno podrazumeva pristup Internetu velikih brzina. Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU) definiše širokopojasne mreže kao tehnologiju koja omogućava pristup mrežama sa protocima bržim od primarnog ISDN protoka (1.5 ili 2 Mbps), dok OECD definiše kao tehnologiju koja obezbeđuje brzinu na downstream višu od 256 Kbps, a na upstream višu od 128 Kbps. U okviru ove strategije, definicija širokopojasnog pristupa je usaglašena sa definicijom EU Digitalne Agende, tj. brzi širokopojasni pristup podrazumeva protok od 30 Mbps, a ultra brzi 100 Mbps.”

  Medjutim, na pocetku tacke 2.4. Digital Agenda for Europe (DAE) pise u orginalu (na engleskom jeziku): “It restated the objective to bring basic broadband to all Europeans by 2013 and seeks to ensure that, by 2020, (i) all Europeans have access to much higher internet speeds of above 30 Mbps and (ii) 50% or more of European households subscribe to internet connections above 100 Mbps.”

  Da li osnovni sirokopojasni pristup Internetu podrazumeva funkcionalni pristup Internetu sa protokom podataka koji nije manji od onog koji se moze ostvariti putem dial-up pristupa, prema clanu 3. stav 5. Pravilnika o univerzalnom servisu (http://www.ratel.rs/upload/documents/Regulativa/Pravilnici/Pravilnici_koje_donosi_MTID/Pravilnik%20o%20univerzalnom%20servisu,%20SGRS%2024-12.pdf), ili brzi širokopojasni pristup sa protokom od 30 Mbps?

  Kako je moguce da se na internet stranicama nize navedenih i drugih operatora daju sledeci, veoma razliciti podaci za cene i brzine protoka:

  Internet “Telekom” – Net brzine – Cenovnik

  Telenor Postpejd Internet
  SURFUJ PLUS paketi

  Cenovnik – “AV com-a”.

  Zasto Agencija za elektronske komunikacije (RATEL) ne vodi uniformnu Bazu podataka o cenama, uslovima za pristup i korišćenje, kao i kvalitetu javnih komunikacionih mreža i usluga, u skladu sa clanom 111. Zakona o elektronskim komunikacijama?

  P. S. – Na primer, u jednoj mrezi “Internet” sa koaksijalnim kablovima izmerene brzine protoka saobracaja (podataka) iznose 1,59 Mbps/0,1 Mbps (nazivne brzine 2 Mbps/192 Kbps), uz mesecnu cenu od 1374 dinara, dok u drugoj mrezi sa optickim kablovima izmerene brzine iznose 21,17 Mbps/1,36 Mbps (nazivne brzine 24 Mbps/12 Mbps), uz cenu od 1599dinara?!

 3. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  Prema tacki 2.4. Digitalne agende za Evropu (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:REV1:EN:HTML), cilj je da svi Evropljni imaju osnovni sirokopojasni pristuo 2013. godine. Definiciju ovog pojma nisam uspeo da nadjem u dokumentima EU, ali sam zato u odrednici “Vikipedije” na engleskom jeziku – “Internet access” pronasao sledece reci:

  “And in 2010 the U.S. Federal Communications Commission (FCC) defined “Basic Broadband” as data transmission speeds of at least 4 Mbit/s downstream (from the Internet to the user’s computer) and 1 Mbit/s upstream (from the user’s computer to the Internet).”

  (Videti takodje tacku 11. izvestaja FCC: http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-10-129A1.pdf).

  Mislim da bi u Nacrtu strategije razvoja širokopojasnih mreža i servisa u Republici Srbiji do 2016 godine (http://mtt.gov.rs/download/nacrt_str%D0%B0t%D0%B5gi%D1%98e_razvoja_sirokopojasnih_mreza_i_servisa_u_republici_srbiji_do_2016_godine.pdf) trebalo planirati osnovni sirokopojasni pristup sa najmanjinm brzinama prenosa od 4 Mb/s i 1 Mb/s, a ne sirokopojasni pristup sa nedostiznom brzinom od 30 Mb/s.

 4. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  U prethodnom tekstu napisao sam: “Prema tacki 2.4. Digitalne agende za Evropu – DAE (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:REV1:EN:HTML), cilj je da svi Evropljni imaju osnovni sirokopojasni pristup 2013. godine. Definiciju ovog pojma nisam uspeo da nadjem u dokumentima EU … “. Grdno sam pogresio.

  Naime, na stranici Evropske komisije “O sirokopojasnom pristupu” (https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/about-broadband) mogu se pronaci svakakvi podaci za “osnovni sirokopojasni pristup” u razlicitim drzava clanicama EU.

  Tako, na primer, u Strategiji razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2012. do 2015. godine u tacki 1.1. pretposlednji pasus glasi:

  “Dostupnost osnovnoga širokopojasnog pristupa u nacionalnim strategijama država članica Europske unije odnosi se većinom na pokrivanje 100% stanovništva brzinama pristupa od 512 kbit/s do 2 Mbit/s u razdoblju do kraja 2010. godine.”

  Ako je tacno da su korisnici u razlicitim drzavama clanicama EU do 2010. godine imali razlicite osnovne sirokopojasne pristupe (brzine od 512 kb/s do 2 Mb/s), onda je, po mom misljenju, tesko ostvariti plan u EU, a jos teze u Srbiji: “brzi pristup (30 Mbit/s ili više) ⇒ 100% stanovništva EU do 2020. godine”.

 5. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  U prethodnoj (nevazecoj) Strategiji razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Srbiji do 2012. godine rezimirano je da unapređivanje postojeće telekomunikacione infrastrukture i razvoj novih telekomunikacionih mreža zahteva donošenje podzakonskih akata na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji kojim se reguliše plansko postavljanje optičkih kablova do krajnjeg korisnika (tehnologije pristupa FTTH/FTTB) prilikom rekonstrukcija saobraćajne infrastrukture (puteva, ulica, trotoara i ivičnjaka), izgradnje novih građevinskih objekata, polaganja vodovodnih i kanalizacionih cevi, kao i cevi toplovoda i gasovoda.

  Isto tako, u vazecoj Strategiji razvoja elektronskih komunikacija u Republici Srbiji od 2010. do 2020. godine zakljuceno je da mere koje se predlažu zasnovane su na činjenici da se Strategija odnosi na desetogodišnji period u kome je neophodno da Republika Srbija postigne i cilj – obezbeđivanje širokopojasnog pristupa po principu FTTH/B/C do svih korisnika.

  A u novom Nacrtu strategije razvoja sirokopojasnih mreza i servisa u Republici Srbiji do 2016. godine (http://mtt.gov.rs/download/nacrt_str%D0%B0t%D0%B5gi%D1%98e_razvoja_sirokopojasnih_mreza_i_servisa_u_republici_srbiji_do_2016_godine.pdf) kratko je zakljuceno da cilj RS treba da bude što brža izgradnja optičkih kapaciteta duž važnih saobraćajnih pravaca, tamo gde ona nedostaje, odnosno uurbanim sredinama gde nije još uvek razvijena.
  Medjutim, i pored prethodno navedenih strateskih strateskih rezimea, zakljucaka i ciljeva, postavljanje optičkih kablova do krajnjeg korisnika, bez kojih nema ni pristupa Internetu sa brzinama od oko 30 Mb/s, uglavnom je izostalo

Leave a Reply