Gadgets · Internet

Brzi internet ugrožava GPS signal?

Nova brza bežična internet mreža u SAD mogla bi da utiče na rad GPS uređaja u avionima, policijskim vozilima, kao i putničkim automobilima sa navigacijom, što bi moglo da uzrokuje bezbednosne probleme. Problem je nastao kada su vlasti nedavno dozvolile komaniji LightSquared iz Virdžinije da širom Amerike grade širokopojasnu mrežu velike brzine koja će koristiti iste talase koje koristi i GPS.

Da bi se ispravila ta greška potrebne su milijarde dolara, a za sada ne postoji saglasnost oko toga ko bi trebalo da plati tu cenu. Zbog toga američke vlasti najavljuju da neće dopustiti kompaniji iz Virdžinije da pusti u rad svoju mrežu, sve dok ne dobiju uveravanja da će GPS sistem raditi bez smetnji.

U kompaniji LightSquared i američkoj Saveznoj komisiji za komunikacije tvrde da internet mreža može da radi uporedo sa GPS-om, ali sa druge strane proizvođači GPS opreme tvrde da bi signal za navigaciju, koji se dobija preko satelita, mogao da bude “ugušen” od jačeg internet signala.

One thought on “Brzi internet ugrožava GPS signal?

  1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

    Nisam upoznat koje radio-frekvencijske opsege FCC je predvideo za brzi (sirokopojasni) bezicni Internet, ali to sigurno nisu opsezi koji su odredjeni za emisije GPS-a. Smetnje se javljaju verovatno usled nekompatibilnosti slabih GPS-signala sa satelita i jakih internet-signala baznih stanica (http://www.huffingtonpost.com/2011/04/06/lightsquared-network-gps-interference_n_845368.html).

    Planiranje upotreba radio-frekvencijskog spektra je ozbiljan posao. Jedanput napravljena greska tesko se ispravlja. To smo svojevremeno osetili i na sopstvenoj kozi. O elektromagnetnoj kompatibilnosti malo se vodi racuna. Nezeljena zracenja kompjutera, kablovskih distributivnih sistema i drugih uredjaja za industrijsku, naucnu i medecinsku primenu radio-frekvencijke energije, ozbiljno ugrozavaju rad mnogih radio-uredjaja. Ako ne verujete, pokusajte da primite bez smetnji ST signale Radio Beograda 1 i 2 na 1107 kHz i 1008 kHz.

    Ispred radio-frekvencijski pojacavaca GPS prijemnika verovatno nema odgovarajuceg uskopojasnog filtra koji bi obezbedio potrebnu selektivnost, s jedne strane, ali smanjio osetljivost i povecao cenu, s druge.

Leave a Reply