Internet

“Bundes-trojanac” i borba za zaštitu privatnosti u Nemačkoj

Umesto čestitki i prijateljskih želja uoči Nove godine predstavnici Evropske komisije i nemački političari ovih dana razmenjuju međusobne prekore, pa čak i pretnje. 27. decembra je istakao rok u kojem je Nemačka trebalo da uvede u nacionalnim zakonima normu o čuvanju telekomunikacionih podataka stanovnika zemlje. Između ostalog, njihovih telefonskih poziva i internet-veza.

Ovu normu propisuje direktiva EU. Međutim, mišljenja nemačkih političara su podeljena. I sad, kako prenose nemački mediji, Berlinu preti vođenje spora u Evropskom sudu.

„Sumnjiv je svako od nas. Potencijalni terorista koji danas radi u banci sutra može da je opljačka. Zato provajderi treba da čuvaju sve podatke o nama, barem pola godine. Inače će specijalnim službama prosto biti vezane ruke.“ Ova izjava, koju su ovih dana citirale naše kolege iz radija «Deutschlandfunk», – uopšte nije novogodišnja šala. I ne pripada bilo kome, već šefu Federalnog nadleštva policije za krivične slučajeve Nemačke Jergu Cirkeu (Jörg Ziercke).
Ali, šta da se radi s nepokolebljivim u istoriji svetskog prava postulatom o prezumpciji nevinosti? Uostalom, nije samo šef nemačke policije za krivične slučajeve „zaboravan“. Jer, direktiva o prikupljanju i čuvanju podataka, kao što je već rečeno, potiče od Evropske komisije.

U Evropskoj komisiji, koju podržavaju, jasna stvar, predstavnici specijalnih službi, kao i političari iz tabora HDS/HSS, smatra se da će ovakav pristup pomoći u efikasnijoj borbi protiv terorizma. Pritom se pozivaju i na slučaj norveškog teroriste Brejvika.

Ovih dana nemački mediji ponovo podesećaju na skandal, koji je izbio u oktobru, kad je otkrivena nezakonita praksa nemačkih specijalnih službi u korišćenju kompjuterskog virusa – takozvanog „bundestrojanca“ – za nelegalno praćenje građana zemlje. Pritom, ne samo onih koji su pod sumnjom. I ne samo to. Po briselskom internet-izdanju „EurActiv“, 17 naučnih instituta iz 11 zemalja EU od 2009. godine razrađuju program INDECT, koji treba da se završi do 2013. godine. Cilj projekta je stvaranje automatizovanog sistema koji će na stalnoj osnovi čitati podatke s personalnih kompjutera, veb-sajtova, pa čak i s kamera za spoljno posmatranje, odnosno realizacija gigantskog programa za totalno praćenje građana Evrope. Gospodin Cirke sa svojom sumnjičavošću je u poređenju s ovim samo amater.

Leave a Reply