Internet

Chinglish – kineska internet verzija engleskog jezika

“Čingliš” (Chinglish ) je engleski jezik u kineskoj izvedbi. Tako se “čingliš” fraza “You can you up, no can no bb” (Ako možeš, radi, ako ne možeš, onda ne govori), brzo ukorenjena na kineskom internetu i u društvu, našla u Urbanom rečniku interneta u SAD, gde je dobila “klik” posetilaca više od četiri hiljade puta.

Prema objašnjenju, fraza je usmerena na kritizere, pogotovo onda kada sam kritizer ne može da uradi nešto bolje.

chinglish

Lingvisti kažu da ovaj fenomen pokazuje da je “čingliš” prihvaćen od ostatka sveta i da je integrisan u svakodnevni život.

Druge “čingliš” fraze, kao što je “tuhao, no zuo no dje (ako ne probaš, nećeš umrti), takođe su zabeležene na sajtu.

Ove kovanice sa korenom u kineskoj gramatici sadrže čak i “haniu pinjin” i munjevito se šire svetskom računarskom mrežom.

Leave a Reply