Internet

Ćirilički domen СРБ predstavljen u Briselu

U Briselu je 25. novembra održana četvrta konferencija CENTR Marketing Workshop, na kojoj je učestvovao i Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS). CENTR je udruženje koje okuplja ovlašćene evropske registre nacionalnih domena najvišeg nivoa, a članoviCENTR-a su i Japan, Iran, Novi Zeland i Kanada.

Na Marketing Workshop-u je prvi put promovisan ćirilički domen .срб u inostranstvu, i to pred prisutnimpredstavnicima evropskih nacionalnih registara. Za uspomenu je načinjena i zajednička fotografijaučesnika, sa simbolom srca na kome je natpis ćiriličkog domena .срб.

Leave a Reply