Internet

Ćirilički domen “.срб” postao vidljiv na internetu

Internet Assigned Numbers Authority (IANA) donela je odluku da Registru nacionalnog internet domene Srbije (RNIDS) dodeli na upravljanje ćirilički domen “. срб “.

Srpski ćirilički internet domen je, upisivanjem podataka u root servere, od 3. maja 2011. vidljiv na Internetu. To znači da je omogućeno upisivanje internet adresa sa ćiriličkim domenom u “. срб ” imenski prostor u DNS-u (Domain Name System).

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), je u novembru 2010. dodelila ćirilički domen “. срб ” našoj zemlji kao drugi nacionalni domen na Interetu. Potom je u ICANN podržao 21.aprila 2011. zahtev RNIDS-a za dodelu ćiriličkog domena na upravljanje.
Ovaj događaj predstavlja važan korak za početak registracije ćiriličkih domena.

Leave a Reply