Internet

Crna Gora preko Interneta u razvoj biznisa

2. Hamburger Vernetzungstreffen ~ People First - Zuerst der Mensch!Korišćenje web site-a, izrađenog u okviru projekta o eliminisanju poslovnih barijera, doprieće da Crna Gora uskoro postane savremeni sistemski ambijent za razvoj biznisa i privlačenje direktnih stranih investicija, ocenili su u Direkciji za razvoj malih i srednjih preduzeća.

Direktor Direkcije, Zoran Vukčević, očekuje da će realizacija projekta i prezentacija site-a, pod nazivom biznis-barijere.com, omogućiti što realnije sagledavanje problema sa kojima se suočavaju preduzetnici. “Site će obezbediti informacije o svemu što je urađeno u eliminisanju biznis barijera, ali i dati šansu svima da učestvuju u kreiranju adekvatnog sistemskog ambijenta”, rekao je Vukčević na prezentaciji site-a.

Postojećim i potencijalnim preduzetnicima će, kako je saopšteno, biti omogućeno da na site-u prijave barijere sa kojima se suočavaju i dobiju pomoć i informacije o načinu njihovog rješavanja. Iz DMSP je objašnjeno da će svaki zahtev za uklanjanje prepreka u poslovanju, ubrzanom procedurom, biti prosleđen Savetu za eliminisanje biznis barijera.

Predstavnik Nemačkog društva za tehničku saradnju (GTZ), Benjamin Klinger, smatra da je glas privatnog sektora jedan od preduslova za dobru privrednu reformu. “Predstavnici privatnog sektora treba da iskoriste mogućnosti koje pruža site i saopšte svoje probleme, a onda je na Savetu da ih rešava”, rekao je Klinger.

On je kazao da je privatni sektor presudan za brži ekonomski rast i smanjenje siromaštva, ali ga ograničavaju brojni faktori, koji su veoma često posledica odsustva dijaloga sa javnim sektorom. Klinger je ocenio i da mala i srednja preduzeća pate od nedovoljno razvijenih okvirnih uslova, odnosno administrativnih i finansijskih kapaciteta, koji bi im omogućili da prebrode te barijere.

Direkcija će, kako je najavljeno, i naredne, kao i prethodnih godina, biti angažovana na eliminisanju postojećih biznis barijera u Crnoj Gori. “U saradnji sa partnerima pokušaćemo da obavimo sistemsko preispitivanje svih propisa kojima se reguliše privreda, kako bi se eliminisali oni suvišni, nefunkcionalni i zastareli, skratili rokovi i umanjili troškovi”, saopštio je Vukčević.

Leave a Reply