Internet

CroatiaMedicine.com – prvi web projekat zdravstvenog turizma u regionu

Prvi web projekat namenjen promociji zdravstvenog turizma u regionu odnedavno je pokrenut je na stranicama croatiamedicine.com

CroatiaMedicine, projekat firme InVita , predstavlja prvi internet servis koji se bavi zdravstvenim turizmom u Hrvatskoj i prvi ssistemski pokušaj se izrade primenjive višejezične baze podataka koja je namenjena korisnicima hrvatskih medicinskih usluga. Osim strancima koji nameravaju da posete Hrvatsku namenjen je i svim hrvatskim građanima jer predstavlja prvu ssistemsku bazu svih pružatelja zdravstvenih usluga u zemlji.

Najvećim delom namenjen je turistima, koji uz informacije o lečenju traže i informacije o smeštaju i dodatnim uslugama te hrvatskim hotelijerima i celom turističkom sektoru. Zasad je dostupan na hrvatskom, engleskom, nemačkom i italijanskom jeziku sa planovima proširenja i na druge jezike.

Osnovna ideja CroatiaMedicine.com servisa je kreiranje iscrpnog kataloga specijalističkih i stomatoloških ordinacija, poliklinika i klinika, te apoteka. Lekari, stomatolozi, farmaceuti i njihove institucije predstavljaju se kroz više od 50 kategorija.

Osim osnovnih informacija o svakoj instituciji, različiti modeli korišćenja usluge, odnosno različita članstva, omogućavaju objavljivanja fotografija ordinacija i lekara, cenovika, online kartografskih uputstava itd. Pouzdanost podataka, te diskrecija koju pruža medij poput interneta čine tačku u kojoj se susreću interesi pružatelja usluga i potrebe mogućih korisnika usluga.

– Usluga je okrenuta i poslovnim korisnicima u turizmu koje direktnim i ekskluzivnim lokalnim partnerstvima nameravamo da učinimo referentnim logističkim tačkama zdravstvenog turizma.

Cilj projekta je pružiti kvalitetne i iscrpne podatke o hrvatskom zdravstvenom sektoru i o njegovim stručnjacima, omogućiti kvalitetnu, dostupnu i povoljnu medicinsku uslugu strancima u Hrvatskoj, dokazati da su hrvatski lekari, stomatolozi i ostali zaposleni zdravstvenog sektora konkurentni na evropskom tržištu te informisati hrvatske pacijente o njihovim postojećim ili potencijalnim pružateljima usluga.

Stranice CroatiaMedicine.com izrađene su najnovijim web alatima i tehnologijama.

Leave a Reply