Internet

Dan Interneta u Rusiji

30. septembar u Rusiji je proglašen za Dan Interneta. Ovaj datum su smislili još 1998. godine ruski IT stručnjaci, sprovevši tada popis stanovištva Runeta. Stanovništvo je tada činilo svega milion ljudi, a sada čitavih 40 miliona. Praznik se fromalno ne obeležava u mnogočlanoj internet zajednici, mada upravo danas ne možemo da se ne setimo pozitivnih uticaja koje je u poslednje vreme uneo Internet u život ruskih korisnika.

Internet privlači ljude raznovrsnim informacijama i postaje sve dostupniji – na njega se može izaći već sa običnog mobilnog telefona. Svakodnevno Internet koristi skoro 70% ruskih građana i veliku ulogu u njegovoj popularizaciji igra rukovodstvo zemlje.

U poslednje vreme Internet postaje instrument za formiranje građanskog društva u zemlji i javnog mnjenja o Rusiji na svetskoj sceni, kaže direktor Laboratorije za intelektualnu analizu podataka Ivan Begtin.

Jedan od najzanimljivijih događaja na Internetu koji su se desili u poslednjih godinu dana bila je pojava Twittera kod predsednika. I odmah posle njega kod gubernatora i visokih činovnika. Veliki broj državnh ljudi počeo je da komunicira sa građanima preko Interneta. Takođe hteo bih da izdvojim sistem činovničkih blogova, njihovo društvo http://www.gosbook.ru i mrežu http://www.regionalochka.ru/. Može se reći, pojavile su se mogućnosti za komunikaciju državnih persona sa običnim građanima. To je bitna promena.

U poslednje vreme Internet postaje takođe posrednik državnih usluga i vredan izvor iformacija o zemlji. Na njemu se pojavljuju zanimljivi projekti kao što su RosGosZatrati – monitoring državnih troškova u Rusiji na osnovu otvorenih podataka gde postoje informacije o svim državnim ugovorima od 2007. do 2009. bez izuzetka. To je projekat javne države, koji prenosi ljudima informacije na šta se troši državni novac.

Još su se u Rusiji pojavili resursi gde može da se vrši elektronski promet dokumenata uz korišćenje elektronskog digitalnog potpisa. To su internet-projekti Elba – elektronski računovođa i Moj posao uz pomoć kojih mali biznismeni mogu da predaju finansijske izveštaje.

Ipak za sada je rano da se kaže da je na Runetu sve super. On ima kuda da se razvija. Između ostalog, treba povećati brzinu Interneta u regionima, boriti se protiv prevara u mređi i stvarati potpunu elektronsku vladu za saradnju ljudi sa državom. (Glas Rusije)

Leave a Reply