rnids
Internet

Danko Jevtović novi direktor RNIDS-a

Upravni odbor RNIDS-a je 15. jula, nakon sprovedenog javnog konkursa, imenovao Danka Jevtovića za novog direktora Registra nacionalnog internet domena Srbije. Mandat direktora RNIDS-a je četiri godine, a delokrug rada obuhvata odlučivanje o tekućoj poslovnoj politici i rukovođenje radom Kancelarije RNIDS-a.

 

Danko Jevtović je domaćoj IKT javnosti poznat kao partner u kompaniji “Jugodata” – jednom od prvih domaćih brendova računara, i kompaniji “SezamPro” – jednom od prvih nacionalnih internet provajdera.

rnids

 

Na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu stekao je zvanje inženjera, a potom je u slovenačkoj školi IEDC, Bled, stekao zvanje Executive MBA. Govori engleski jezik i ima položen ispit za internog auditora ISO9001-2008. Jedan je od pokretača reforme nacionalnog internet domena 2001. godine i aktivni učesnik u kreiranju osnivačkih dokumenata RNIDS-a i pravilnika za registraciju .RS domena 2005. Bio je i među 17 osnivača RNIDS-a 2006. godine, kao i član Upravnog odbora RNIDS-a u dva mandata.

Kao prve značajne zadatke na početku svog mandata, Jevtović je istakao unapređenje sistema registracije nacionalnih domena, bolje uslove rada za ovlašćenje registre, uvođenje IPv6 i DNSSEC, podizanje efektivnosti rada Kancelarije RNIDS-a, povećanje transparentnosti rada i izradu strateškog plana u traženju odgovora na nove izazove u internacionalnom sistemu internet domena.

Leave a Reply