Internet

DDoS napad u Kini

DDoS Redhat Screencap (After shot)Više miliona korisnika Interneta u Kini imalo je problema sa pristupom web stranicama nakon što je napad na kineski registrator domena DNSPod uzrokovao veća zagušenja u mreži.

Pristup Internetu je bio onemogućen ili značajno usporen u barem pet provincija usled distribuiranog napada uskraćivanja usluge na DNSPodove DNS servere. Među stranicama koje zavise od DNSPodu je i Baofeng.com, popularna lokacija za prikazivanje video sadržaja. Brojni korisnički pokušaji otvaranja sadržaja na web lokaciji Baofeng.com uzrokovali su pojavu mnogo neodgovorenih DNS upita što je dovelo do još većeg zagušenja u regionalnoj mreži.

U isto vreme, zahtevi poslati prema web lokaciji Baofeng.com dodatno su pojačali intenzitet napada uskraćivanja usluge na DNSPod. Zbog svega navedenog korisnici iz provincija Shanxi, Guangxi, Zhejiang, Jaingsu i Hebei na više su sati u potpunosti izgubili pristup Internetu. Stanje je normalizirano nekoliko sati nakon početka napada, a kineske vlasti aktivno rade na otkrivanju počinitelja.

Leave a Reply