Internet

Dell širi Open Networking inicijativu

Kompanija Dell je najavila proširenje inicijative za Open Networking uključivanjem Midokura, globalne kompanije fokusirane na mrežnu virtuelizaciju, čija će rešenja upotpuniti mrežnu i serversku Dell infrastrukturu. Ugovor između kompanija Dell i Midokura uključuje program zajedničkog izlaska na tržište, proverenu arhitekturu i globalni ugovor za prodaju.

 

Midokurin Enterprise MidoNet softver, koji pokriva mrežnu virtuelizaciju za OpenStack, pomaže poslovnim korisnicima da kreiraju agilne mrežne infrastrukture u cloud servisu, temeljene na otvorenim tehnologijama. Kako razvoj industrije donosi odvajanje hardvera od softvera, korisnici zahtevaju različite otvorene tehnologije kako bi ostvarili ovu viziju poslovanja. Dell open networking switches i serveri industrijskog standarda x86, čine temelje mnogih centara podataka.

 

MidoNet je programski baziran i lako dostupan mrežni virituelizacijski sistem koja omogućava pružaocima usluga i kompanijama izgradnju, upravljanje i pokretanje virtuelne mreže sa povećanom kontrolom i fleksibilnošću. Oslanjajući se na industrijske standarde i postojeće infrastrukture, MidoNet osigurava agilnost mreže i skalabilnost uz istovremeno smanjivanje troškova.

Dell i Cumulus Networks su najavili udruživanje u januaru 2014. godine. Udruženim snagama korisnicima pružaju rešenja za umrežavanje baza podataka, koja objedinjavaju cenovno pristupačne kapacitete i operativnu efikasnost. Sa Open Networking switch-evima, operativnim sistemom Cumulus® Linux® i MidoNetom, Dell sada nudi sveobuhvatna rešenja za virtuelizaciju mreže na softverski definisanim centrima podataka. Kako se kompanije svih veličina prebacuju na softverski zasnovane operacije, Cumulus Linux igra bitnu ulogu kao operativni sistem za Open Networking, čineći ga jednostavnijim i pristupačnijim za izgradnju, upravljanje i automatizaciju modernih centara podataka.

„Ova saradnja dokazuje da smo se složili sa kompanijama koje su istomišljenici da bi trebalo odustati od tradicionalnog black-boxmodela povezivanja. Taj model je suviše krut, zatvoren i previše spor za inovacije. Dell inicijativa za otvoreno umrežavanje sadrži ideje o otvorenosti, fleksibilnosti i softverskoj definisanosti kako bi se aplikacijsko okruženje naših korisnika dovelo do maksimima”, rekao je Tom Burns, potpredsednik i generalni menadžer Dell Networking.

 

Dell, Cumulus Networks i Midokura rešenja omogućavaju sve većem broju pružalaca usluga i korisnika da povežu virtuelne mreže za spajanje na fizička opterećenja u samo nekoliko minuta. Midokura midoNet koristi Dell switch-eve kako bi poboljšao mrežni promet od virtuelnih strojeva do nevirtuelizovanih, fizičkih radnih opterećenja, kao što su baze podataka visokih performansi, e-mail poslužitelji i stari sistemi pri mrežnim opterećenjima.

 

 

Gartner uvodi „Brite Box” Switching

 

Gartner, kompanija za istraživanje i savetovanje u IT tehnologijama, nedavno je objavila istraživanje pod naslovom „Svetla budućnost mrežnih switch-eva u centrima podataka“. U istraživanju Gartner uvodi pojam „brite box” ( tj. „brite label” ) switching, koji označava novi način mrežnog saobraćaja/switching-a. Gartner navodi da „oni koji odlučuju o mrežama mogu smanjiti troškove, poboljšati upravljanje i omogućiti dugoročnu inovaciju koristeći „britebox” switch-eve umesto tradicionalnih pristupa switching”.

Dell inicijativa za otvoreno umrežavanje

 

Dell podstiče novi otvoreni ekosistem, koji razvija inovacije sa standardizovanom mrežnom opremom, mrežnim operativnim sistemima i aplikacijama koje odgovaraju na poslovne potrebe korisnika. Prednosti i vrednost modela otvorenog umrežavanja uključuju:

 

  • Najbolji mrežni uređaji za radna opterećenja, aplikacije i druge mrežne potrebe, uključujući harmonizaciju, automatizaciju i praćenje;
  • Stalni nadzor opreme centra podataka sa kompatibilnim operativnim modelom;
  • Brze standardizovane inovacije i dostupnost velikih rešenja za centre podataka bazirane na otvorenom kodu/izvoru.

Cena i dostupnost:

Midokura Enterprise MidoNet je na listama Dell Software-a i Peripherals dostupan je na Dell Download portalu.

Leave a Reply