E-servisi · Internet

Digitalna riznica Hilandara

U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti (SANU) predstavljen je projekat “Digitalna riznica Hilandara“, zahvlajujući kojem će bogato kulturno nasleđe Hilandara biti sačuvano u elektronskoj formi i trajno postati dostupno naučnoj, ali i široj javnosti.

O kolikom nacionalnom blagu je reč slikovito je objasnio direktor Zaduzbine Hilandara Milivoj Ranđić koji je ocenio da bi, kada bi se stavilo na vagu, ono što poseduje Hilandar naspram svega što se nalazi u Srbiji, tas prevagnuo na stranu svetogorskog manastira.

Požar koji je zadesio srpsku svetinju pokazao je smisao ideje o digtalizaciji. Božjom promisli, ni taj, kao ni prethodni požari nisu odneli ništa od nasleđa koje je predmet digitalizacije, primetio je Ranđić. Zato je 2005. godine nabavljena oprema neophodna za digitalizaciju, a kada je, inače dobra finansijska podrška Minsitarstva kulture Hilandaru u godini krize bila smanjenja, u posao se uključio Telekom, objasnio je direktor Zadužbine, zahvalivši toj kompaniji što je imala sluha za značaj tog posla.

Ranđić je napomenuo da se u riznicama Hilandara, koji je upisan na UNESKO-vu listu svetske baštine, nalazi 1000 ikona, 507 rukopisnih povelja i veliki broj drugih dragocenosti koje će biti predmet digitalizacije. On je dodao da je do sada snimljeno toliko marterijala da već mogu da se od toga prave i posebni projekti kakav će biti Monografija povelja srpskih vladara.

Govoreći o obnovi manastira koja je počela 2006. godine, dve godine posle požara, direktor Zadužbine Hilandar je rekao da je do danas obnovljeno 40 odsto, a u upotrebu vraćeno 30 odsto manastirskog prostora.

Generalni direktor Telekoma Branko Radujko rekao je da je kompaniji bila posebna čast da učestvuje u istorijskom poduhvatu obnove manastira Hilandara i digitalizaciji bastine. On je izrazio ocekivanje da ce to biti podsticaj ostaloj poslovnoj javnosti da doprinese istim nastojanjima.

„Naša je obaveza da, kao narod sa bogatom i dugom tradicijom, sacuvamo od zaborava visevekovno nacionalno blago i na prikladan način pohranimo ono csto je sucstina srpske duhovnosti, umetnosti i tradicije. Zato smo stavili na raspolaganje svoje ljude i tehniku kako bismo primenom savremenih tehnologija ubrzali i učinili jednostavnijim ovaj značajni poduhvat, a da pritom ni na koji nacin ne narušimo mir, dostojanstvo i specifičnost svetog mesta Hilandara”, rekao je Radujko.

Leave a Reply