Internet

Digitalni avionski in-flight magazini

Kako bi redukovali troškove za gorivo, Air Singapore je svoja štampana izdanja magazina pretvorio u digitalni oblik.

Kompletna ideja potekla je iz jednostavne činjenice da kada se više od 11 kg papira, koliko su teški svi magazini u jednoj letelici, izbaci iz aviona, ušteda godišnje može da premaši 440.000 dolara.

U saradnji sa SmartPapers Aviation urađene su replike štampanih izdanja koja se sada u digitalnom obliku reprodukuju na ekranima smeštenim na poleđini sedišta.

Leave a Reply