Internet

Direktni web prenosi sudskih procesa u Kini

Kina je pokrenula sajt za direktne prenose sudskih procesa, dozvolivši javnosti da nadgleda postupak.

Vebsajt pod pokroviteljstvom chinacourt.org, portal je kineskih sudova kojim će upravljati Vrhovni narodni sud, a delovaće kao platforma za lokalne sudove da emituju suđenja, navodi se u saopštenju portala „chinacourt”.

chinacourt

Od portala se očekuje da poveća znanje javnosti o pravosudnom radu u Kini, da bolje reguliše sudsku praksu, unapredi pravosudje i omogući javnosti da učestvuje i nadgleda pravosudni sistem, naveo je sponzor.

Leave a Reply