Internet

Dobos.rs – domaći licitacioni web sajt

Prvi portal u Srbiji posvećen prodaji predmeta na javnoj licitaciji ili vraćenih sa lizinga počeo je sa radom početkom marta.

Prvi portal u Srbiji posvećen prodaji predmeta na javnoj licitaciji ili vraćenih sa lizinga počeo je sa radom početkom marta. Doboš (www.dobos.rs) je jedinstvena “on-line” baza podataka putem koje građani mogu kupiti nekretnine, vozila i druge predmete učešćem na javnim prodajama koje se sprovode u sudskom i upravnom postupku, ali i neposrednom pogodbom sa pravnim licima koja oglašavaju takvu prodaju.

Posetioci Doboša su u prilici da pronađu predmete koje sudovi, upravni organi Republike Srbije i privredna društva javno oglašavaju za prodaju, poput nekretnina, rashodovanih vozila, opreme, nameštaja, akcija i udela privrednih društava ili drugih predmeta.

Leave a Reply