Internet

Dodela diploma prvoj generaciji polaznika Škole digitalne komunikacije

Povodom proslave dodele diploma prvoj generaciji Škole digitalne komunikacije, svi polaznici su se ponovo okupili i imali priliku da se takmiče u raznim društvenim igrama. Polaznicima se obratio dr Borislav Miljanović, direktor agencije McCann Erickson Public Relations, poželeo im da na najbolji način upotrebe znanje koje su u školi stekli i da iskoriste sve prednosti koje nam novi vid komuniciranja pruža.

Diplome Škole digitalne komunikacije dobilo je 25 polaznika među kojima su i zaposleni u kompanijama Lundbeck Export, SVA d.o.o, Unicredit banka, VIP mobile, Coca – Cola HBC, Philip Morris Services d.o.o, Američka privredna komora u Srbiji, kao i zaposleni u Visokom komesarijatu Ujedinjenih nacija za izbeglice, Srpskoj pravoslavnoj crkvi i Republičkoj radiodifuznoj agenciji.

Polaznici prve generacije Škole digitalne komunikacije su tokom trajanja programa naučili šta sve digitalna komunikacija podrazumeva, kako isplanirati online kampanju, kako se oglašavati na internetu, kako pratiti i unaprediti online reputaciju i kako na pravi način koristiti društvene mreže.

Upis druge generacije polaznika Škole digitalne komunikacije biće sledeće godine na proleće.

Leave a Reply