Društvene mreže · Internet

Dolaze nam nove digitalne generacije

Ima li ovde pristup internetu? Ovo je danas neizbježno pitanje. Za mlade Evropljane internet je svakodnevnica. Dve trećine mladih do 24 godine koriste internet dnevno, i to ne samo za Facebook, Twitter ili blogove.

Komunikacija putem interneta, razmena iskustava, informacije, muzike, pogledati video ili jednostavno čavrljanje – sve to danas mladi Evropljani čine dvostruko više puta nego ikada ranije. Osim toga, mladi su vrlo spretni u korišćenju ovog novog medija, kaže se u studiji EU-a.

The internetPoverenik za medije Viviane Reding u internetu prepoznaje potencijale za budućnost evropske ekonomije koje se nalazi u krizi. „Kako bi otvorili ekeonomske potencijale digitalnoj generaciji moraju i sadržaji imati jednostavan pristup i poštene uslove“, ističe u svom programu poverenica Reding.

Problem ostaje, jer internet još uvek nije veliki business. Tek svaka treća osoba skida muziku ili filmove sa interneta. Mladi ljudi su spremni da plate, ali tek kada se radi o dobrom servisu ili kada se ponudi bolji kvalitet.

Grupa evropskih parlamentaraca okupljenih oko zelene zastupnice Eve Lichtenberger razradila je nove odredbe koje bi olakšale pristup sadržajima koji se nude online, dakle muzika i video, a da bi se pri tome osiguralo da autori dobiju odgovarajuću naknadu. Korišćenje interneta je u porastu, stoji u izveštaju, posebno kada kada je reč o mladima i „digitalnoj generaciji“ koja se tek nalazi na početku svojeg profesionalnog života i rada.

Internet bar in a Fnac storeNajveći izazov je ipak na drugom području. Trećina građana Evropske unije još nikada nije korstila internet. Samo sedam posto potrošača je kupilo putem interneta proizvode iz neke druge članice Evropske unije. A kada je reč o ulaganjima u istraživanja i razvoj ili pak što se tiče obezbeđivanja građana brzim pristupom internetu – dakle širokopojasna mreža – tu se Evropa nalazi daleko iza SAD-a i Japana.

Cilj poverenice Reding je stvaranje unutrrašnjeg online tržišta, a preduslov je da svaki građanin Evropske unije ima na raspolaganju brzi pristup internetu. Sigurno će rasti pritisak na članice i telekomunakcijske kompanije koje se bave širenjem širokopojasne mreže. (DW)

Leave a Reply