Internet

Drakonske kazne za Internet pirateriju u Francuskoj

WOW - Vint Cerf in Buenos Aires (Internet´s Dad & Google´s Chief Internet Evangelist)Francuska skupština raspravljala je o predlogu jednog od najrigoroznijih zakona za sprečavanje internet piraterije.

Ukoliko predlog zaista postane zakon omogućio bi vlastima da zamrzava internet konekciju svima onima koji se bave „daunlodovanjem“ internet sadržaja na nelegalan način. Predlogom su predviđene kazne i do 300.000 evra kao i zatvorske kazne do dve godine za sve one koji budu uhvaćeni u ponovljenim prestupima ilegalnog „skidanja“ i umnožavanja materijala sa Interneta.

Predlog predviđa trostepenost. Prekršioci će prvo biti opominjani putem e-mail poruka, u drugoj fazi će im biti zamrzavano pravo pristupa Internetu na godinu dana, a u trećoj fazi ih očekaju novčane i zatvorske kazne. Švedska već ima sličan zakon i za samo godinu dana primene zabeležen je značajan pad internet piraterije.

Leave a Reply