Internet

Drugi krug konkursa RNIDS-a za sufinansiranje projekata

RNIDS podseća da je u toku je drugi krug konkursa za sufinansiranje projekata. Poslednji termin za prijavu na konkurs je 1. septembar 2010. godine. U ovom ciklusu biće dodeljena sredstva koja su preostala posle prvog kruga.

NIDS sufinansira projekte koji spadaju u tri kategorije: marketinške aktivnosti, razvoj servisa i popularizacija Interneta i stručni skupovi.

Registar nacionalnog internet domena Srbije na osnovu Finansijskog plana za 2010. godinuPravilnika o kriterijumima i merilima za finansiranje projekata i odluke Upravnog odbora RNIDSa od 23. aprila 2010. raspisuje

KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA
kojima se ostvaruju osnovni ciljevi RNIDS, utvrđeni Pravilima fonda i drugim aktima RNIDS.

Za 2010. godinu je predviđeno finansiranje tri grupe projekata:

 • projekti u okviru programa podrške marketing aktivnostima ovlašćenih registara – tekst konkursa se može naći ovde
 • projekti u okviru programa podrške razvoju novih servisa i popularizaciji interneta – tekst konkursa se može naći ovde
 • projekti u okviru programa podrške organizaciji stručnih skupova – tekst konkursa se može naći ovde

Sledeći uslovi su zajednički za sve tri kategorije projekata:

Raspored aktivnosti konkursa je zajednički za sve tri kategorije projekata:

 • konkurs se objavljuje 26. aprila 2010. godine
 • sutradan nakon objavljivanja konkursa počinje da teče prvi rok za podnošenje prijava koji se završava 31. maja 2010.
 • komisija otvara prispele prijave 1. juna 2010.
 • komisija završava ocenu prispelih prijava 15. juna 2010.
 • spisak projekata sa odobrenim sredstvima se objavljuje 16.juna 2010.
 • ugovori za odobrene projekte se potpisuju do 30.juna 2010.
 • drugi rok za podnošenje prijava rok počinje da teče 25. juna 2010.
 • drugi rok za podnošenje prijava se završava 31. avgusta 2010.
 • komisija otvara prispele prijave 1. septembra 2010.
 • zahtevi za dopunu prijava šalju se učesnicima na konkursu do 8.septembra 2010.
 • rok za prispeće dopuna prijava po zahtevu komisije je 15.septembar 2010.
 • komisija završava ocenu prispelih prijava do 22. septembra 2010.
 • spisak projekata odobrenih u drugom konkursnom roku se objavljuje 24. septembra 2010.
 • ugovori za projekte se potpisuju do 1.oktobra 2010.

Leave a Reply