Društvene mreže

Društvena mreža za bogate ljude

Društvenu mrežu za bogate ljude predstavio je elektronskom svetu James Touchi Peters. Registracija na VIP resursu Netropolitan plaća se i iznosi 9000 dolara.

Korisnici za članstvo na ovoj društvenoj mreži treba da plate 3000 godišnje.

Glavni cilj osnivača je povezivanje ljudi identičnog socijalnog statusa. Tako će ljudi sa visokim primanjima moći da komuniciraju sa korisnicima svoje, a ne niže klase. Prednosti ovog kluba u odnosu na konvencionalne mreže su međunarodno povezivanje i napredne mogućnosti.

Leave a Reply