Facebook
Društvene mreže

Facebook podneo protivtužbu protiv Yahooa

Kompanija Facebook je na nedavnu tužbu koju je protiv nje podneo Internet konkurent Yahoo odgovorio protivtužbom. Yahoo je u martu naveo da je društvena mreža prekršila 10 njegovih patenata, među kojima su sistemi i metode oglašavanja na webu.

U svojoj protivtužbi Facebook tvrdi da web portal krši njegove patente među kojima su označavenj fotografija (tagovanje), oglašavanje i online preporuke. Iz Yahooa tvrde da je Facebookova tužba “neutemeljena”.

Facebook

Facebook je nedavno kupio 750 patenata od kompjuterskog diva IBM-a. Do kraja 2011. je Facebook imao samo 56 patenata, brojka za koju analitičari kažu da je relativno mala za neku tehnološku kompaniju. Poređenja radi, Yahoo poseduje ternunto oko 1.000 patenata.

Leave a Reply