intel
Društvene mreže

Intel i Facebook rade na tehnologiji budućih data centara

Nova fotonska arhitektura obećava promenu u narednoj deceniji razvoja segmentiranog, rek-skalabilnog serverskog dizajna

Kompanija Intel najavila je saradnju sa kompanijom Facebook na definisanju naredne generacije rek tehnologije koja će pokretati najveće svetske data centre.

intel

Kao deo saradnje, kompanije su takođe predstavile mehanički prototip koji je izradila kompanije Quanta Computer koji obuhvata novu, inovativnu fotonsku rek arhitekturu kompanije Intel koja ima potencijal da smanji ukupne troškove dizajna i unapredi pouzdanost.

„Intel i Facebook sarađuju na novoj segmentiranoj serverskoj arhitekturi koja omogućava nezavisno unapređenje računskih, mrežnih i skladišnih podsistema, koja će definisati budućnost dizajna mega-datacentara tokom naredne decenije,” izjavio je Džastin Ratner, tehnološki direktor kompanije Intel, tokom svog govora na konferenciji Open Computer Summit u Santa Klari, u Kaliforniji. „Segmentirana rek arhitektura obuhvata novu fotonsku arhitekturu kompanije Intel, zasnovanu na visokopropustljivoj, 100Gbps tehnologiji Intel® Silicon Photonics, koja omogućava korišćenje manjeg broja kablova, povećan protok, dalekosežnost i ekstremnu energetsku efikasnost u poređenju sa aktuelnim bakarnim vezama.”

Ratner je objasnio da je nova arhitektura zasnovana na desetogodišnjem istraživanju koje je imalo za cilj osmišljavanje grupe fotonskih uređaja zasnovanih na silicijumu, obuhvatajući lasere, modulatore i detektore koji koriste jeftin silikon da u potpunosti integršu fotonske uređaje neprevaziđene brzine i energetske efikasnosti.

Silikonska fotonika je novi pristup korišćenju svetlosti (fotona) za premeštanje ogromne količine podataka na vrlo visokim brzinama uz veoma malu snage preko tankih optičkih vlakana, pre nego pomoću električnih signala preko bakarnog kabla. Intel je tokom poslednje dve godine dokazivao da je njegova tehnologija silikonske fotonike vredna proizvodnje, a sada je proizveden inženjerski uzorak.

Silikonska fotonika i segmentirana efikasnost

Kompanije sa velikim data centrima mogu značajno smanjiti kapitalne izdatke segmentiranjem ili odvajanjem računskih i skladišnih resursa u serverskom reku. Rek segmentacija odnosi se na razdvajanje onih resursa koji trenutno postoje u reku, obuhvatajući računsku, skladišnu, mrežnu i energetsku distribuciju u diskretnim modulima. Tradicionalno, server unutar reka bi imao svoju grupu resursa. Kada su segmentirani, vrste resursa mogu biti grupisane i distribuirane preko reka, poboljšavanjem mogućnosti za unapređivanje, fleksibilnost i pouzdanost, dok smanjuje troškove.

„Veoma smo uzbuđeni zbog fleksibilnosti koju ove tehnologije donose hardveru i načinu na koji će nam silikonska fotonika omogućiti da povežemo ta sredstva uz manje brige kada je u pitanju obezbeđivanje prostora za njihovo smeštanje”, rekao je Frank Frankovski, predsednik fondacije Open Compute Foundation i potpredsednik hardverskog dizajna u lancu snabdevanja u Facebooku.

Odvajanjem bitnih komponenti jedne od druge, svaki računarski resurs može biti nadograđen na sopstvenu kadencu bez kombinovanja sa drugima. To daje povećan životni vek za svaki resurs i omogućuje IT menadžerima da zamene samo taj resurs umesto celog sistema. Ova povećana fleksibilnost dovodi do smanjenja ukupnih troškova ulaganja u infrastrukturu, kao i povećan nivo otpornosti. Tu su i mogućnosti termalne efikasnosti što daje mogućnost smeštanja više komponenti unutar reka.

Mehanički prototip je demonstracija Intelove fotonske arhitekture za međupovezivanje različitih resursa, pokazujući jedan od načina na koji računski, mrežni i skladišni resursi mogu biti razvrstani unutar reka. Intel će sarađivati sa kompanija Facebook, Corning, i drugima po pitanju standardizacije dizajna prototipa. Mehanički prototip obuhvata distribuirani ulaz/izlaz (I / O) pomoću Intel Ethernet silikonskog sviča , i podržaće procesor Intel ® Xeon ® i sledeću generaciju, 22 nm sistema-na-čipu (SoC) Intel ® Atom ™ procesora, kod pod nazivom „Avoton” koji će biti dostupan od ove godine.

Mehanički prototip prikazan danas je sledeća evolucija rek segmentacije sa odvojeno raspoređenim funkcijama prebacivanja.

Intel i Facebook: istorija saradnje

Kompanije Intel i Facebook već su dugi niz godina tehnološki partneri po pitanju hardverske i softverske optimizacije za obezbeđivanje efikasnijih Facebook data centara. Intel je takođe osnivač projekta OCP (Open Compute Project), zajedno sa kompanijom Facebook. Intel je angažovan na nekoliko projekata OCP obuhvatajući saradnju sa ostalim kompanija iz industrije kako bi dizajnirali OCP ploče namenjene Intel Xeon i Intel Atom procesorima, podršku za hladna skladišta sa Intel Atom procesorom i hardverski menadžment.

One thought on “Intel i Facebook rade na tehnologiji budućih data centara

  1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

    Pocetkom ovog veka administracija Evropske unije zamenile je, bez ikakvog opravdanog razloga, dobar, klasican termin “telekomunikacija” sa pomodnim i nedefiinisanim terminom “elektronska komunikacija”. Tim putem krenula je i administracija Srbije polovinom 2010. (ali ne i administracija Nemacke?!).

    Posto ce u narednoj deceniji ocekuje zamena elektronskih sredstva i sististema sa optickim sredstvima i sistemima, pitam se da li ce pocetkom 2020. administracija EU promeniti termin “elektronska komunikacija” u nov termin “opticka komunikacija” ili “fotonska komunikacija”?

Leave a Reply