Društvene mreže

Istraživanje iskorišćenosti društvenih mreža u domaćim kompanijama

Prvo nacionalno istraživanje o poslovnom korišćenju društvenih mreža u Srbiji pokazalo je da kompanije prvenstveno koriste društvene medije za bržu i jednostavniju komunikaciju sa kupcima (57%) i radi povećanja vidljivosti i boljeg pozicioniranja firme, proizvoda ili usluga (48%). Trećina kompanija koristi društvene mreže za pronalaženje novih poslovnih partnera, klijenata i kupaca, a sve češće i za povećanje prodaje i zbog povoljnih mogućnosti oglašavanja.

Agencija za odnose s javnošću Abrakadabra integrisane komunikacije i agencija za istraživanje tržišta MASMI, sprovele su u junu prvo nacionalno istraživanje o poslovnom korišćenju društvenih mreža u Srbiji. Istraživanje je rađeno na prigodnom uzorku zaposlenih u komunikacijskim i marketinškim sektorima vodećih srpskih kompanija koje imaju više od 50 zaposlenih.

Rezultati istraživanja pokazali su da većina ispitanika ima pozitivan stav prema korišćenju društvenih mreža u poslovne svrhe i smatra ih korisnim i isplativim marketinškim i PR alatom odličnim za uspostavljanje i održavanje kontakta s potrošačima, klijentima i kupcima, kao i za promociju kompanije. Samo 11 posto ispitanika ne misli da su popularni online kanali važni za poslovanje njihove kompanije. Facebook neprikosnoveno prednjači po broju poslovnih korisnika (86,1%), a zatim slede Youtube (56%), Twitter (43,1%), LinkedIn (37,5%), Google+ (19,4%), i Flickr (12,5%). Facebook takođe dobija bitku sa glavnim konkurentom – Twitter-om, prvenstveno kada je reč o dužini korišćenja mreža u poslovne svrhe.

Društvene mreže za jednostavniju komunikaciju i bolju pozicioniranost

U poslovnoj zajednici najviše se koriste društvene mreže za bržu i jednostavniju komunikaciju (57%), kao i radi postizanja veće vidljivosti i boljeg pozicioniranja firme, proizvoda ili usluga (48%). Približno jedna trećina ispitanih koristi mreže za pronalaženje novih poslovnih partnera, klijenata ili kupaca, a nešto manji broj kao razloge navodi povećanje prodaje i povoljne mogućnosti oglašavanja.

„Predstavnici poslovnog sektora u Srbiji prepoznaju nove komunikacijske trendove i prilagođavaju se novim mogućnostima koje oni donose. Rezultati istraživanja su za nas u Abrakadabri bili očekivani, jer klijenti sa kojima sarađujemo uviđaju prednosti društvenih mreža i već ostvaruju poslovne uspehe zahvaljujući prisustvu na njima, prvenstveno na Facebook-u i Twitter-u“, rekla je Manuela Šola, generalna menadžerka agencije Abrakadabra.

Značajno je napomenuti da je istraživanje pokazalo da većina ispitanika prati aktivnosti konkurencije na društvenim mrežama (48% često), ali je učestalost praćenja drugih privrednih subjekata nešto manja (31,9% često), dok 8% anketiranih nikada ne prati svoje konkurente.

Budžeti za oglašavanje na društvenim mrežama kod 70% anketiranih se kreću od 0 do 5 procenata ukupnog budžeta za oglašavanje, dok veća novčana sredstva – od 6% do 10% izdvaja 5,6% ispitanih, a 11-15% nešto više od jednog procenta.

Petina ukupnog broja anketiranih ne namerava da koristi društvene mreže u poslovne svrhe, a dominantan razlog koji navode je da mreže nisu povezane sa njihovom delatnošću (85%). Zanimljivo je da jedna desetina njih misli da su mreže neozbiljne za poslovnu oblast kojom se bave, dok dvostruko veći broj zastupa stav da postoje efikasniji vidovi oglašavanja i da zbog toga neće koristiti taj vid komunikacije.

Osam je procenata onih koji trenutno ne koriste društvene mreže u poslovanju, a nameravaju to u budućnosti. Među njima prednjače kompanije koje će ih uvesti u poslovanje za više od šest meseci. Održavanje profila uglavnom će biti povereno osobi iz firme, a 12% ispitanih angažovaće agenciju. Slična situacija je i u kompanijama koje imaju profile na društvenim mrežama, jer 70% angažuje osobu unutar organizacije zaduženu za njihovo održavanje, dok 18% koristi agencijske usluge.

Sudeći prema odgovorima ispitanika u istraživanju, kompanije u Srbiji uglavnom su zadovoljne svojim prisustvom na Facebook-u (60%), ali samo 6,2% smatra da su u tome veoma uspešne. Slični rezultati su dobijeni i kada je pitanje postavljeno za korišćenjeTwitter-a.

Aktivno prisustvo na društvenim mrežama utiče na povećanje prodaje

Rezultati istraživanja pokazuju da kompanije koje češće ažuriraju svoje profile, u većoj meri uviđaju njihov potencijal, pa ih, u skladu sa tim, naprednije i koriste: informišu se o novostima u vezi sa oglašavanjem na društvenim mrežama, izdvajaju vreme za edukaciju, redovno prate konkurenciju, povezuju se sa drugim privrednim subjektima, nagrađuju svoje fanove, a koriste i geolokacijske servise (Facebook check-in, Forsquare, Yelp).

„Firme koje društvene mreže koriste svakodnevno ili jednom nedeljno smatraju da je uticaj mreža na povećanje prodaje značajan, i zbog toga su usmerene na promotivne aktivnosti u virtuelnoj zajednici. Nasuprot tome, kompanije koje jednom mesečno postavljaju sadržaje retko pružaju pogodnosti onima koji ih prate na mrežama (9,1%)“, rekla je Manuela Šola.

Iz agencije MASMI poručili su da su vrlo rado učestvovali u prvom nacionalnom istraživanju o korišćenju društvenih mreža u poslovne svrhe: „Obzirom na to da društvene mreže stvaraju nove mogućnosti za sadržajni dijalog s potrošačima, rado smo podržali inicijativu agencije Abrakadabra integrisane komunikacije za širenjem svesti o njihovom korišćenju u poslovnoj zajednici“, naveli su u agenciji MASMI.

Organizacije koje sadržaj na društvenim mrežama ažuriraju jednom mesečno taj posao uglavnom poveravaju nekom unutar svog radnog kolektiva, dok se za spoljnje saradnike – agencije, češće odlučuju kompanije koje nove sadržaje dele sa virtuelnom društvenom zajednicom najmanje jedanput u toku nedelje.

Manje kompanije aktivnije na društvenim mrežama

Manje kompanije, koje imaju između 50 i 100 zaposlenih, najčešće ažuriraju svoje profile na društvenim mrežama i najviše pažnje poklanjaju edukaciji, pravilima oglašavanja i redovno prate profile konkurencije.

U kompanijama svih veličina bi radije bavljenje društvenim mrežama prepustili nekome unutar organizacije, dok bi spoljnjeg saradnika najpre angažovale firme koje imaju između 101 i 200 zaposlenih.

Pravilnike o društvenim mrežama najčešće primenjuju firme koje imaju od 101 do 200 zaposlenih, ali one najređe koriste geolokacijske servise.

Leave a Reply