Društvene mreže

Kompanije nisu svesne uticaja društvenih mreža na njihovo poslovanje

U Portorožu je završena 19. slovenačka marketinška konferencija na kojoj je veliku pažnju izazvalo istraživanje Mind Wide Open. Istraživanje je izvršeno u Sloveniji, a predstavila ga je Nataša Mithans iz Pristopa.

Istraživanje je pokazalo da 40% preduzeća ne prikuplja podatke o kupcima, a 60% onih koji ih prikupljaju čine to s namerom da očuvaju lojalnost kupaca (za poboljšanje proizvoda, povećanje prodaje), ali ne i za gradnju dubljih odnosa sa njima (poboljšanje potrošačkog iskustva, ciljane marketinške kampanje, individualne ponude). U Sloveniji samo 9% preduzeća sluša šta kupci govore o njihovim proizvodima i uslugama, dok u svetu svoje kupce u potpunosti razume čak 48% kompanija.

socials

Istraživanje je usmereno i na područje digitalnog sveta pa je tako utvrđeno da je 59% marketinških direktora spremno za multi-channel marketing, 45% za content marketing, samo 36% na tzv. ‘big data’, dok je polovina anketiranih svesno uticaja društvenih mreža na njihov brend. Pritom većina (90%), smatra da su ovladali internet marketingom.

S druge strane, upotreba novih tehnologija je još uvek u povoju jer samo 30% preduzeća koristi mobilno oglašavanje, a 38% mobilne aplikacije. Efikasnost digitalnog marketinga meri 49% ispitanika. U poređenju marketinškog budžeta namenjenog digitalnom marketingu, u proseku iznosi svega 14%, dok su u svetu ti procenti uglavnom iznad 25%, a 23% preduzeća više od polovine marketinškog budžeta troši na digitalno oglašavanje u digitalnom marketingu.

Leave a Reply