facebook-logo
Društvene mreže

Podaci 6 miliona korisnika Fejsbuka greškom postali javni

Kompanija Fejsbuk je priznala da su zbog greške u programu poverljivi podaci šest milionakorisnika postali javni. Neispravnost alatke „Download Your Information“ je omogućila korisnicima da skinu adrese elektronske pošte i telefonske brojeve drugih korisnika sa svoje liste prijatelja, pa i svih sa kojima su nekako bili povezani preko društvene mreže.

facebook-logo

Grešku je otkrio jedan korisnik Fejsbuka.

Leave a Reply