socialnetworks
Društvene mreže

Revolucija na društvenim mrežama – od prisustva do strateškog alata

Samo prisustvo na društvenim mrežama više nije dovoljno! 

Kompanije danas društvene mreže koriste kao deo strategije poslovanja koje utiče na unapređenje poslovnih procesa, građenje reputacije, podizanje svesti o brendovima i jačanje odnosa sa potrošačima i poslovnim partnerima.

Jedno od rešenja je angažovanje zaposlenih kao najboljih, najstrastvenijih i najuverljivijih ambasadora kompanije i brenda na društvenim mrežama – zaključak je istraživanja koje su sprovele kompanije Ketchum i Fedex, u kojem je učestvovalo 55 direktora komunikacija i marketinga kompanija koje koriste društvene mreže, iz celog sveta.

„Uspon društvenih medija je istovremeno i najveći komunikacijski izazov i prilika za firme u poslednjih nekoliko desetina godina, a kompanije u svetu su već napravile ozbiljan pomak u korišćenju društvenih mreža za ostvarenje poslovnih ciljeva. Oko polovine ispitanih kompanija veruje da efikasno koristi društvene mreže za unapređenje odnosa sa potrošačima, širom publikom i poslovnim partnerima i veruje da su posebno efikasne u jačanju odnosa sa svim ciljnim javnostima. Sledeći korak je uključivanje zaposlenih u promovisanje brenda i kompanije na društvenim mrežama, s obzirom da su najznačajniji pomak među ispitivanim kompanijama napravile upravo one koje su na taj način angažovale svoje zaposlene“ – ističe Maja Stojanović, izvršna direktorka agencije Pleon Olaf&cAteer.

„Zanimljivo je to da je ovo istraživanje sprovedeno 2010. godine, pokazalo da je unutar kompanija postojala ozbiljna diskusija o tome da li zaposlenima uopšte treba dozvoliti da koriste društvene mreže, dok danas te istekompanije ohrabruju zaposlene da samostalno predstavljaju brend i kompanije na mrežama.“ – dodaje Maja Stojanović i kaže: „Kada govorimo o Srbiji, mnoge kompanije su prepoznale značaj društvenih mreža iaktivno ih koriste kao moćan PR i marketinški alat. Mnogi naši klijenti i njihovi brendovi, kao i akcije koje realizuju, prisutni su na društvenim mrežama, posebno Facebook-u koji je i najpopularnija mreža u Srbiji sa oko 3, 5miliona korisnika.“

Rezultati ukazuju da menadžeri veruju da efikasno koriste društvene medije za podizanje svesti o brendu i njegovoj reputaciji, za obezbeđivanje korisničkih servisa i jačanje odnosa sa svim ključnim akterima. Istraživanje dalje pokazuje da kompanije koje su učestvovale u istraživanju veruju da su posebno efikasne u jačanju odnosa sa potrošačima (51%), opštom javnošću (52%) i partnerima i dobavljačima (40%).

Štaviše, 85% kompanija koje koriste društvene medije za uključivanje zaposlenih izvestilo je da se učešće zaposlenih u unapređenju poslovanja uz pomoć društvenih mreža povećalo u poslednjih 12 meseci. Ove kompanije smatraju da efikasno koriste društvene mreže kako bi u internoj komunikaciji, a ne samo u eksternoj:

                    ojačale odnose (46%)

                    razmenjivale i iskoristile znanje zaposlenih (44%)

                    negovale saradnju, dijalog i diskusiju (44%)

                    povećale učešće u određenom programu ili inicijativi (38%).

Jedna stvar koja se nije promenila od studije iz 2010. godine jeste izazov koji postoji u oblasti merenja rezultata. Većina kompanija (80%) sprovodi neku vrstu merenja dometa društvenih medija, ali mnogi priznaju da postoje izazovi, pogotovu kada je u pitanju eksterna publika.

U potrazi za načinima merenja isplativosti investicije u društvene medije, 84% kompanija koje mere rezultate prisustva na društvenim mrežama fokusiraju se na uključenost korisnika, dok 69% prati broj prikaza, 53%analizira uticaj, a 51% procenjuje ton. Neke kompanije su čak u protekle dve godine razvile tabele za praćenje uspeha na društvenim mrežama, u pokušaju da direktno prate finansijske rezultate angažovanja na društvenim mrežama. Dok se potraga za mernim rešenjima nastavlja, 84% učesnika se slaže da će uvek postojati neki aspekt marketinga koji se ne može izmeriti, ali koji je svejedno značajan.

Podsećamo, agencija Pleon Olaf&McAteer, jedna od prvih domaćih agencija za odnose u javnošću, danas je ekskluzivni partner vodeće konsultantske mreže Ketchum u Srbiji.

One thought on “Revolucija na društvenim mrežama – od prisustva do strateškog alata

  1. Aca

    Ovo je moguće samo zbog toga što je narod postao lakoveran i povodljiv i retko koristi sopstveni mozak.

Leave a Reply