internet
Društvene mreže

Vijetnam: zabranjene političke diskusije u društvenim mrežama

U Vijetnamu je stupio na snagu novi zakon koji korisnicima društvenih mreža zabranjuje da postavljaju na internetu bilo koje informacije, izuzev ličnih.

U skladu sa zakonom, na blogovima i društvenim mrežama je zabranjeno objavljivanje vesti. Time je u praksi zabranjena diskusija o politici na internetu.

internet

Zakon nalaže da strani provajderi moraju držati lokalne servere na teritoriji Vijetnama. Organizacije za zaštitu ljudskih prava su oštro kritikovale ovaj zakon.

Leave a Reply