twitter-logo
Društvene mreže

Vladavina putem Twittera

Vašom listom aktivnosti na Twitteru dominiraju društveni komentari i teraju vas da deljenjem poruka pokažete da se ne slažete sa postroženim zakonima o useljeništvu. Prijatelji na Facebooku lobiraju da “lajkujete” njihove objave u kojima pozivaju na rat između Izraela i Irana. Klik. Upravo ste svoj glas pridružili glasu hiljada drugih, možda i miliona onih koji od političara zahtevaju promene.

Društveni mediji pojačavaju glas građana do te mere da su političari prisiljeni da stalno reaguju na promenjive prohteve internet mase. Osim toga, zbog tih je glasova vladi teško stvarati dugoročne planove. Howard Wolfson, zamenik gradonačelnika New Yorka, za Times je izjavio da “društveni mediji stvaraju brojne nove prilike za razmenu informacija i osnaživanje građana, ali i izazove za vlade, kompanije i medije, koji ne znaju što se skriva iza sledeće objave na Twitteru ili blogu”.

Međutim, prednost je to što na ovaj način vladajući sloj može angažovati svoje građane te tako pobiti tvrdnju da nije u dodiru sa običnim građanima, piše Paul Geitner za Times.

Leave a Reply