Internet

Dve godine rada “KnWeb” servisa

RGZ je pre dve godine, tačnije 27. avgusta 2012. godine, omogućio javni pristup “KnWeb”-u, servisu za pretraživanje jedinstvene baze podataka katastra nepokretnosti u Republici Srbiji.

Web aplikacija “KnWeb” predstavlja Internet servis koji omogućava pretraživanje centralne baze podataka katastra nepokretnosti u Republici Srbiji koja je formirana preuzimanjem podatka koji se održavaju u službama za katastar nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda.

Servis je nastao 2008. godine i bio je dostupan samo registrovanim korisnicima. U početku servis su koristile samo državne institucije, opštinske uprave, državna i javna preduzeća, a kasnije su sa RGZ-om ugovor o korišćenju servisa potpisale skoro sve poslovne banke, veliki broj agencija koje se bavi poslovima sa nepokretnostima, kao i advokatske kancelarije. Od 2012. godine “KnWeb” servis postaje javno dostupan putem Interneta. Javni pristup omogućava svim građanima da provere vlasništvo i ostale podatke o nepokretnostima bez odlaska u službu za katastar nepokrenosti.

U bazi podataka katastra nepokretnosti je upisano 24.370.716 nepokretnosti sa ukupno 18.779.992 katastarskih parcela, 4.644.505 objekata i 946.219 posebnih delova. Na ovim nepokretnostima je upisano 4.388.271 tereta, od kojih je 1.045.033 hipoteka.

Za samo dve godine rada javnog dela servisa zabeleženo je 19.977.000 jedinstvenih upita građana. Zabeleženi broj jedistvenih upita registrovanih korisnika je 785.500 što pokazuje veliku zainteresovanost korisnika kao i potrebu za ovakvim načinom pristupa podacima katastra nepokretnosti. Imajući to u vidu RGZ će nastaviti sa unapređenjem “KnWeb” servisa i kvaliteta podataka.

Leave a Reply