riapp
E-servisi

Agencija za privredne registre kreirala aplikaciju RiApp za predaju završnih izveštaja

Sa donjih linkova možete preuzeti programski paket RiApp i prateće sadržaje koje je Agencija za privredne registre, Registar finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu, obezbedila obveznicima podnošenja finansijskih izveštaja za 2012. godinu, kako bi ih oslobodila problema u kontroli i predaji finansijskih izveštaja.

Potrebno je preuzeti ceo instalacioni paket (6,5 Mb) i pre početka instalacije proveriti da li na radnoj stanici postoji instalirana neka od ranijih verzija programa. Uklonite staru verziju programa, radi izbegavanja eventualnih grešaka pri izradi finansijskog izveštaja u elektronskoj formi. Uklanjanje se obavlja pokretanjem apletaAdd or Remove Programs iz Control Panel-a (otvara se izborom iz menija Start). Detalji su dati u uputstvu za instalaciju programskog paketa.

riapp

Savetuje se da istovremeno preuzmete uputstvo za instalaciju, kao i uputstvo za korišćenje programskog paketa.

Na ovim stranicama možete preuzeti sledeće datoteke:

– kontrolna pravila (u pdf formatu)

– uputstvo za korišćenje aplikacije RiApp (u pdf formatu)

– datoteke aplikacije RiApp (izvršne i parametarske)

– neophodne sistemske datoteke i dinamičke biblioteke.

Prva dva uputstva su opšteg karaktera, odnosno zajednička za sve grupe obveznika, tako da ih možete sa ove strane preuzeti direktno.

Instalacioni paket inicijalno sadrži parametarske datoteke za privredna društva i zadruge i ogranke stranih pravnih lica, preduzetnike, druga pravna lica i sindikate.

Za ostale grupe obveznika, po završetku instalacije programskog paketa, preuzmite ZIP arhivu sa parametarskim datotekama i raspakujte je u radni direktorijum aplikacije RiApp (podrazumevano C:\ZR). Na taj način će sve datoteke podrške kao i kontrolna pravila (u PDF formatu), biti instalirana na vaš računar.

Leave a Reply