E-servisi · Mobilni servisi

Asseco SEE rešenje za mobilno bankarstvo uspešno implementirano u Banka Intesa Beograd

Asseco SEE, Kompanija specijalizovana za razvoj, integraciju i implementaciju rešenja namenjenih finansijskom sektoru, i Banka Intesa Beograd, jedna od vodećih banaka jugoistočnoj Europi, uspešno su završili projekat implementacije rešenja za mobilno bankarstvo koje građanima omogućava brz, siguran i jednostavan pristup bankarskim informacijama i uslugama putem mobilnih telefona.

Zahvaljujući  Intesa Mobi usluzi mobilnog bankarstva baziranoj na Asseco SEE rešenju, klijenti banke mogu u svakom trenutku  sa bilo kog mesta putem svojih mobilnih telefona plaćati mesečne račune, obavljati transakcije između sopstvenih računa ili na račune trećih lica bez ograničenja, obavljati menjačke poslove, proveravati stanja i promete po računima i platnim karticama…

„Kao lider u oblasti pružanja usluga Internet bankarstva sa preko 100.000 aktivnih korisnika, Banca Intesa je 2010. godinu prepoznala kao ključnu godinu, kako u povećanju broju korisnika, tako i u proširenju usluga na nove kanale i na nove funkcionalnosti. S tim u vezi su i planirane brojne kampanje usmerene ka proizvodima elektronskog bankarstva za fizička lica kako bi se na jednostavan i prijemčljiv način pomenute usluge približile klijentima.

S obzirom da fizička lica, generalno posmatrano, i dalje, u nedovoljnom obimu koriste usluge elektronskog bankarstva, jedan deo kampanje koncipiran je kao edukativna kampanja u cilju rasta poverenja klijenata u pomenute usluge, dok se drugi deo kampanje odnosi na promovisanje usluge mobilnog bankarstva – Intesa Mobi.

Intesa Mobi usluga predstavlja najsavremeniju uslugu elektronskog bankarstva koja omogućava korisnicima da putem svog mobilnog telefona plate mesečne račune, obavljaju transakcije izmedju sopstvenih računa ili na račune trećih lica bez ograničenja, obavljaju menjačke poslove, provere stanje i promet po računima i platnim karticama,… Prilikom implementiranja usluge rukovodili smo se činjenicom da u Srbiji tek oko ~40% stanovništva ima pristup internetu dok mobilni telefon poseduje skoro svaki gradjanin Srbije. Pored navedenog, bezbednost, niski operativni troškovi troškovi korišćenja usluge (troškovi mobilnog interneta), jednostavan korisnički interfejs i dostupnost funkcija su takodje bili faktori kojim smo se rukovodili prilikom izbora aplikativnog rešenje.

Uvođenjem Intesa Mobi usluge nismo želeli da stvorimo proizvod koji bi koristio jedan deo postojećih korisnika internet bankarstva, već  da kroz izmenu svesti klijenata ovaj kanal učinimo primamljivim za široki portfolio klijenata i da od njega napravimo primarni kanal komunikacije sa bankom u budućem periodu”. – Žarko Vukadinović, Head of eBanking Unit, Banka Intesa Beograd.


„Našim klijentima uvek želimo da isporučimo kvalitetna rešenja koja prate i nude odgovore na izazove modernog bankarstva, potrebe i zahteve krajnjih korisnika,  istovremeno imajući u vidu aktuelne pretnje i probleme vezane uz sigurnost elektronskog i mobilnog poslovanja. Drago nam je da je i Banca Intesa Beograd prepoznala kvalitet i prednosti našeg rešenja, te implementacijom istog ponudila svojim klijentima brz, jednostavan i siguran način obavljanja transakcija posredstvom Intesa MOBI servisa mobilnog bankarstva“Bojan Platiša, Head of eBanking BU, Asseco SEE.

Leave a Reply