E-servisi

Banka Intesa uvodi Mastercard Chip program autentifikacije

Kao neprikosnoveni lider na srpskom tržištu u oblasti kartičarstva Banca Intesa konstantno unapređuje svoju ponudu prateći svetske trendove. U nastojanju da svojim klijentima omogući još bezbednije e-poslovanje i online kupovinu Banca Intesa je prva na srpskom tržištu uvela najinovativniju tehnologiju sigurnog plaćanja platnim karticama na Internetu – MasterCard Secure Code CAP uslugu.

Korišćenje CAP usluge podrazumeva da se plaćanje katicom na internetu može izvršiti samo ukoliko kupac u trenutku kupovine poseduje platnu karticu i zna njen PIN čime se klijentima pruža dodatna sigurnost i bezbednost prilikom transakcija na Internetu. Za korišćenje ove usluge neophodno je da klijent poseduje čitač platne kartice koji može da se nabavi u ekspoziturama Banca Intesa.

Procedura korišćenja MasterCard Secure Code CAP tehnologije je veoma jednostavna i korisnik platne kartice kada odabere proizvode koje želi da kupi na veb sajtu internet prodavnice, kao instrument plaćanja bira MC ili Maestro karticu. U adekvatnoj veb formi unosi podatke o platnoj kartici (ime sa kartice, broj kao i datum isticanja kartice i CVV kod). Banka koja obrađuje transakcije proverava da li kartica učestvuje u MasterCard Secure Code programu i ukoliko učestvuje prosleđuje korisnika na internet stranu banke koja mu je izdala karticu na kojoj je potrebno da unese kod u svrhu potpisa transakcije.

Klijent stavlja karticu u čitač kartice i unosi PIN. Nakon provere ispravnosti PIN-a, klijent unosi referentni broj transakcije koji mu je njegova banka prikazala na veb sajtu i na ekranu čitača dobija kod. Kod se generiše za svaku pojedinačnu transakciju, jedinstven je i vezan za konkretnu transakciju a njegovim unosom na veb sajtu banke klijent potvrđuje da se iza platne kartice nalazi zaista on. Banka izdavalac kartice verifikuje kod i autorizuje transakciju.

Kupovina platnim karticama putem Interneta omogućena je na veb sajtovima na kojima je istaknut logotip konkretne kartičarske organizacije.

Prednosti MasterCard Secure Code CAP tehnologije su najviši nivo sigurnosti i zaštite od zloupotrebe platne kartice putem Interneta. Proizvod je razvijen od strane MasterCard International, brendiran kao Master Card Secure Code i koristi se na internet prodajnim mestima na kojima je istaknut Master Card Secure Code logo.

Leave a Reply