E-servisi

Baza podataka turističkih manifestacija

Na sastanku Grupacije organizatora privredno turističkih manifestacija Udruženja za turizam i ugostiteljstvo PKS, raspravljalo se o kriterijumima za kategorizaciju, klasifikaciju i valorizaciju svih manifestacija u Srbiji.

U Srbiji se ne zna tačan broj privrednih, kulturnih i turističkih manifestacija. Procenjuje se da ih ima između 1500 i 2000 na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou, od kojih su neke, kao Guča i EXIT internacionalnog karaktera. Zato je neophodna baza podataka svih manifestacija, koja mora redovno da se ažurira, jer se sve vreme pojavljuju neke nove, dok se druge vremenom gase. Na sastanku Grupacije organizatora privredno turističkih manifestacija Udruženja za turizam i ugostiteljstvo Privredne komore Srbije, ponovljen je stav da bi ovu oblast trebalo zakonski regulisati, a da se podzakonskim aktima, odnosno pravilnicima, regulišu kriterijumi za organizovanje manifestacija. To se pre svega odnosi na one lokalnog i regionalnog nivoa, koje se najčešće stihijski organizuju, umesto da budu osmišljene i sistematizovane. Tako bi se znalo sa koliko novca je država ili lokalna samouprava pomogla neku manifestaciju, koliki je ugostiteljski prihod, koliko noćenja je tokom njenog trajanja realizovano, koliki su troškovi, a koliki prihodi organizatora. Sada se dešava da su mnoge od njih u sivoj zoni poslovanja, iz jednostavnog razloga što nisu registrovane, tako da ni organizatori nemaju obavezu da izveste o njihovom turističkom ili kulturnom značaju, učinku, kao i o finansijskom poslovanju. Raspravljalo se i o kriterijumima koje je pripremio naš istaknuti naučnik u ovoj oblasti, profesor Željko Bjeljac, u okviru istraživanja Geografskog instituta SANU. Članovi Grupacije prihvatili su geografsku grupu kriterijuma, koji obuhvataju glavni sadržaj manifestacije, tradicionalnost, rang održavanja, vreme i lokaciju manifestacije, broj posetilaca i učesnika, zatim umetničku vrednost manifestacije, prateći program i zadovoljstvo posetilaca. U ekonomskoj grupi su uticaj kapitalnih projekata, ekološki, ekonomski, medijski i politički odnosi, ocena saradnje sa turističkim organizacijama, a svi ovi kriterijumi boduju se na skali ocenjivanja od nule do broja pet.
Grupacija organizatora privrednih i turističkih manifestacija usvojila je i program aktivnosti u ovoj godini. Na prvom mestu je sprovođenje ankete o broju, nivou, vrsti i kategoriji manifestacija i sakupljanje svih drugih podataka koji bi pružili realnu sliku svih manifestacija u Srbiji, zatim sistematizovanje i kreiranje baze ovih podataka, rad na Projektu klasifikacije, kategorizacije i valorizacije postojećih manifestacija, njihova promocija kroz međunarodne sajmove turizma, a posebno bitna je i izrada programa edukacije za organizatore manifestacija.

Leave a Reply