registracija-vozila
E-servisi

Bolje elektronsko povezivanje MUP-a i APR-a

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da je potpisalo protokol o saradnji sa Agencijom za privredne registre Republike Srbije (APR) u nameri da se, u skladu sa Zakonom o državnoj upravi, u potpunosti iskoriste sve mogućnosti u oblasti informacionih i telekomunikacionih tehnologija.

registracija

U saopštenju se navodi da je protokol o saradnji potpisan u cilju unapređenja poslovanja APR-a i MUP-a koje se ogleda u tačnosti podataka koji se nalaze u elektronskim evidencijama obe institucije, kao i u cilju doprinosa razvoju elektronske uprave u Republici Srbiji kroz razmenu podataka elektronskim putem.

Primer dobre saradnje u oblasti elektronske uprave jeste povezivanje informacionog sistema APR-a sa MUP-om i portalom e-Uprave sa ciljem produženja registracije motornih i priključnih vozila pravnim licima i vlasnicima vozila na ovlašćenim tehničkim pregledima, koji funkcioniše od 19. februara ove godine.

Elektronska razmena podataka, kako je predviđeno protokolom, odnosiće se na korišćenje podataka iz registara koje APR vodi u skladu sa zakonom, korišćenje podataka iz evidencija o ličnim kartama koje MUP vodi u skladu sa zakonom, povezivanje dva informaciona sistema sa ciljem da se ostvari razmena podataka na osnovu pojedinačnih onlajn upita, kao i na razmenu iskustava i stručno usavršavanje.

MUP je, u skladu sa Strategijom razvoja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije za period od 2011. do 2016. godine, preduzeo značajne korake kako bi uz pomoć savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija unapredio svoju zakonsku servisnu funkciju prema građanima.

U cilju modernizacije načina rada i razmene podataka sa drugim državnim organima i organizacijama, kao i efikasnijeg ostvarivanja usluga građanima, definisan je koncept za prelazak sa klasičnog načina rada na poslove zasnovane na principima elektronskog poslovanja i elektronske uprave.

Primenom informaciono-komunikacionih tehnologija stvorena je i mogućnost uspostavljanja servisa i realizacije razmene podataka i informacija sa eksternim korisnicima, dodaje se u saopštenju.

Leave a Reply