E-servisi

CARDS donacija računarske opreme Republičkom geodetskom zavodu

Isporuka računarske opreme iz CARDS/EAR donacije u RGZ uspešno realizovana…

Zahvaljujući sredstvima donacije Evropske unije (Evropske agencije za rekonstrukciju ‑ EAR, sada Delegacije Evropske komisije) koja je pre svega namenjena podršci “Projektu izrade katastra nepokretnosti i upisa prava u Srbiji“ koji se finansira iz kredita Svetske banke, službe RGZ‑a su dobile novu, moderniju opremu. Ova nabavka je pokrenuta sa ciljem da se zameni zastarela računarska oprema, pre svega u službama za katastar nepokretnosti Republičkog geodetskog zavodaKN, i to “no name” servera i PC računara proizvedenih pre 2001. godine, (klase procesora P2, P1 i starijih).

Posle sprovedene tenderske procedure putem tri posebna ugovora, ugovorena je i isporučena sledeća oprema: 22 servera, 915 radnih stanica, 250 laserskih štampača i 25 skenera.

Inače, ovo nije ni prva ni jedina donatorska pomoć iz CARDS/EAR programa Republičkom geodetskom zavodu. Bilo je još ovakvih donacija, kao što je snimanje i izrada digitalnog ortofotoa za celu Srbiju, ali su od ove donacije najviše dobile lokalne kancelarije.

Zamenom velike količina zastarele opreme modernom tehnologijom, znatno će biti smanjeni troškovi održavanja i servisiranja, a istovremeno će biti prevaziđeni mnogi problemi sa nabavkom komponenti i servisiranjem zastarelih modela IKT opreme.

Republički geodetski zavod se zahvaljuje Delegaciji evropske komisije, kako na količini i kvalitetu dobijene opreme, tako i na nesebičnoj pomoći u sprovođenju stroge tenderske procedure.

Leave a Reply